BNP for Fastlands­Norge. Sesongjustert. Månedsvekst og
tremånedersvekst1). Prosent. Februar 2016 – juli 2018
1) Siste tre måneder mot foregående tre måneder.
Kilde: Månedlig nasjonalregnskap fra Statistisk sentralbyrå
GDP for mainland Norway. Seasonally adjusted. Monthly growth and
three­month growth1). Percent. February 2016 – July 2018
1) Latest three months against past three months.
Source: Monthly national accounts from Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Projections
  Tremånedersvekst, høyre akse Månedsvekst, venstre akse
  Three­month growth (r.h.s.) Monthly growth (l.h.s.)
29.02.2016 -0,50
31.03.2016 -0,10
30.04.2016 0,40
31.05.2016 -0,30
30.06.2016 -0,10 -0,10
31.07.2016 -0,20 -0,20
31.08.2016 -0,10 0,40
30.09.2016 0,00 0,30
31.10.2016 0,50 0,20
30.11.2016 0,60 -0,10
31.12.2016 0,60 0,50
31.01.2017 0,50 0,50
28.02.2017 0,80 0,20
31.03.2017 0,90 0,10
30.04.2017 0,80 0,20
31.05.2017 0,60 0,30
30.06.2017 0,70 0,60
31.07.2017 0,70 -0,50
31.08.2017 0,70 0,70
30.09.2017 0,50 0,20
31.10.2017 0,70 0,10
30.11.2017 0,80 0,60
31.12.2017 0,90 0,00
31.01.2018 0,80 0,00
28.02.2018 0,50 0,20
31.03.2018 0,40 0,40
30.04.2018 0,30 -0,20
31.05.2018 0,60 0,70
30.06.2018 0,60 0,20
31.07.2018 0,80 0,20