Samlede oljelagre i OECD­landene.
Antall dagers forbruk.1) Januar 2017 – juli 2018
1) Antall dagers forbruk er beregnet ved gjennomsnittlig forventet forbruk over de neste tre månedene.
Kilder: International Energy Agency og Norges Bank
Total OECD oil inventories.
In days of consumption.1) January 2017 – July 2018
1) Days of consumption is calculated using average expected demand over the next three months.
Sources: International Energy Agency and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  2018 2017 Gjennomsnitt 2013 – 2017 Høyeste nivå Laveste nivå
  2018 2017 Average 2013 – 2017 Highest levels Lowest levels
Januar/ January 60,35 65,48 60,61 65,48 56,21
Februar/ February 60,39 65,20 61,18 65,73 57,23
Mars/ March 59,76 64,45 61,40 65,81 57,49
April/ April 59,45 64,16 61,27 65,83 57,29
Mai/ May 59,21 63,86 61,17 65,15 57,27
Juni/ June 59,04 63,36 60,87 64,92 57,20
Juli/ July 59,04 63,59 61,35 65,94 57,63
August/ August 62,92 61,74 65,99 57,37
September/ September 61,77 61,31 64,97 57,75
Oktober/ October 60,87 61,13 65,08 57,30
November/ November 60,60 60,58 64,82 56,49
Desember/ December 59,65 60,22 63,99 55,83