Renter. Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021  1)
1) For styringsrenten anslag for 3. kv. 2018 – 4. kv. 2021. For boliglånsrente og tremåneders
pengemarkedsrente anslag for 3. kv. 2018 – 3. kv. 2021.
2) Boliglånsrente er gjennomsnittlig rente på utestående nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger,
for utvalget av banker og kredittforetak som inngår i Statistisk sentralbyrås månedlige rentestatistikk.
3) Anslag for pengemarkedsrenten er beregnet som et gjennomsnitt av styringsrenten i inneværende og
neste kvartal pluss anslag på pengemarkedspåslaget.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og Norges Bank
Interest rates. Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4  1)
1) For key policy rate projections for 2018 Q3 – 2021 Q4. For mortgage lending rate and three­month
 money market rate projections for 2018 Q3 – 2021 Q3.
2) The mortgage lending rate is the average interest rate on outstanding mortgage loans to households,
for the sample of banks and mortgage companies included in Statistics Norway's monthly interest
rate statistics.
3) Projections for the money market rate are calculated as an average of the key policy rate in the
current and subsequent quarter plus an estimate of the money market premium.
Sources: Statistics Norway, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Tremåneders pengemarkedsrente PPR 2/18 Styringsrenten PPR 2/18 Tremåneders pengemarkedsrente3) Styringsrenten Utlånsrente, boliglån2) Utlånsrente, boliglån PPR 2/18
  Three-month money market rate MPR 2/18 Key policy rate MPR 2/18 Three-month money market rate Key policy rate Mortgage lending rate 2) Lending rate, house loan MPR 2/18
31.03.2012 2,60 1,70 4,20
30.06.2012 2,32 1,50 4,11
30.09.2012 2,11 1,50 4,02
31.12.2012 1,90 1,50 3,97
31.03.2013 1,87 1,50 3,93
30.06.2013 1,77 1,50 4,02
30.09.2013 1,71 1,50 4,10
31.12.2013 1,67 1,50 4,07
31.03.2014 1,68 1,50 4,03
30.06.2014 1,79 1,50 3,97
30.09.2014 1,71 1,50 3,86
31.12.2014 1,61 1,45 3,76
31.03.2015 1,38 1,25 3,52
30.06.2015 1,44 1,22 3,26
30.09.2015 1,21 0,98 3,09
31.12.2015 1,13 0,75 2,86
31.03.2016 1,09 0,71 2,70
30.06.2016 0,99 0,50 2,62
30.09.2016 1,06 0,50 2,53
31.12.2016 1,12 0,50 2,50
31.03.2017 1,02 0,50 2,55
30.06.2017 0,92 0,50 2,55
30.09.2017 0,81 0,50 2,53
31.12.2017 0,81 0,50 2,50
31.03.2018 0,95 0,50 0,95 0,50 2,47 2,47
30.06.2018 1,09 0,50 1,08 0,50 2,45 2,47
30.09.2018 1,10 0,53 1,05 0,53 2,48 2,56
31.12.2018 1,28 0,76 1,19 0,76 2,71 2,76
31.03.2019 1,35 0,89 1,31 0,82 2,83 2,87
30.06.2019 1,47 1,01 1,45 1,00 2,96 2,99
30.09.2019 1,60 1,14 1,56 1,11 3,06 3,10
31.12.2019 1,72 1,26 1,68 1,22 3,18 3,22
31.03.2020 1,84 1,39 1,79 1,34 3,28 3,34
30.06.2020 1,95 1,50 1,89 1,44 3,38 3,44
30.09.2020 2,07 1,61 1,99 1,54 3,47 3,55
31.12.2020 2,18 1,72 2,09 1,64 3,57 3,66
31.03.2021 2,29 1,84 2,20 1,75 3,67 3,76
30.06.2021 2,40 1,95 2,31 1,86 3,77 3,87
30.09.2021 2,52 2,06 2,43 1,97 3,89 3,98
31.12.2021 2,18 2,09