Tremåneders pengemarkedsrenter hos handelspartnerne.1)
Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021 
2)
1) Basert på pengemarkedsrenter og renteswapper. Beregningen er beskrevet i Norges Bank (2015)
«Beregning av aggregatet for handelspartnernes renter». Norges Bank Memo 2/2015.
2) Terminrenter beregnet per 15. juni 2018 for PPR 2/18 og per 14. september 2018 for PPR 3/18.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Three­month money market rates for Norway's trading partners.1)
Percent. 2012 Q1 – 2021 Q4
2)
1) Based on money market rates and interest rate swaps. See Norges Bank (2015) "Calculation of the
aggregate for trading partner interest rates". Norges Bank Papers 2/2015.
2) Forward rates at 15 June 2018 for MPR 2/18 and 14 September 2018 for MPR 3/18.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Pengemarkedsrente Pengemarkedsrente PPR 2/18
  Money market rates Money market rates MPR 2/18
31.03.2012 1,24
30.06.2012 1,00
30.09.2012 0,77
31.12.2012 0,58
31.03.2013 0,52
30.06.2013 0,50
30.09.2013 0,49
31.12.2013 0,49
31.03.2014 0,49
30.06.2014 0,48
30.09.2014 0,36
31.12.2014 0,27
31.03.2015 0,21
30.06.2015 0,14
30.09.2015 0,13
31.12.2015 0,11
31.03.2016 0,09
30.06.2016 0,05
30.09.2016 0,02
31.12.2016 0,06
31.03.2017 0,09
30.06.2017 0,12
30.09.2017 0,15
31.12.2017 0,18
31.03.2018 0,31
30.06.2018 0,41 0,38
30.09.2018 0,39 0,42
31.12.2018 0,45 0,47
31.03.2019 0,54 0,54
30.06.2019 0,61 0,60
30.09.2019 0,69 0,67
31.12.2019 0,76 0,73
31.03.2020 0,82 0,80
30.06.2020 0,89 0,86
30.09.2020 0,95 0,93
31.12.2020 1,01 0,99
31.03.2021 1,07 1,06
30.06.2021 1,13 1,12
30.09.2021 1,18 1,18
31.12.2021 1,24 1,24