BNP hos handelspartnerne.1) Årsvekst. Prosent. 2012 – 2021 2)
1) Eksportvekter. 25 viktige handelspartnere.
2) Anslag for 2018 – 2021.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
GDP for Norway's trading partners.1)
Annual change. Percent. 2012 – 2021
2)
1) Export weights. 25 main trading partners.
2) Projections for 2018 – 2021.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 2/18 Anslag PPR 3/18
  Projections MPR 2/18 Projections MPR 3/18
31.12.2012 1,23
31.12.2013 1,73
31.12.2014 2,57
31.12.2015 2,90
31.12.2016 2,34 2,30
31.12.2017 2,98 2,94
31.12.2018 2,71 2,63
31.12.2019 2,39 2,28
31.12.2020 2,22 2,19
31.12.2021 2,22 2,18