Norges Bank

Nyheter / foredrag / brev

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2019

Norges Bank fikk et overskudd på 43,8 milliarder kroner i 2019 mot et overskudd på 15,9 milliarder kroner i 2018. 19,7 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten.

Pressemelding
27. februar 2020 10:00