Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 7 (12. februar – 18. februar)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 7,6 milliarder kroner spot og solgte for netto 5,6 milliarder kroner på termin i uke 7. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 2,3 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 1,7 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 3,8 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 101,7 milliarder kroner.

Neste publisering: 28. februar 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 5 Uke 6 Uke 7
Spot 8,6 4,4 7,6
Termin -5,9 -6,0 -5,6
Swap 106,7 -169,6 -101,7

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall