Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 49 (3. desember – 9. desember)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 21,5 milliarder kroner spot og solgte for netto 23,1 milliarder kroner på termin i uke 49. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 6,1 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 2,1 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 16,4 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 4,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 184,6 milliarder kroner.

Neste publisering: 19. desember 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 47 Uke 48 Uke 49
Spot 9,3 -3,3 21,5
Termin -5,3 3,9 -23,1
Swap -12,2 1,7 184,6

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall