Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 6 (4. februar – 10. februar)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 4,3 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 8,2 milliarder kroner på termin i uke 6. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 10,8 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,0 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 5,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 91,3 milliarder kroner.

Neste publisering: 20. februar 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 4 Uke 5 Uke 6
Spot 0,8 -2,5 -4,3
Termin 0,6 4,3 8,2
Swap 12,6 116,1 91,3

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall