Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 32 (6. august – 12. august)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 4,2 milliarder kroner spot og solgte for netto 5,1 milliarder kroner på termin i uke 32. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 14,9 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 5,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 5,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 0,1 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 246,0 milliarder kroner.

Neste publisering: 22. august 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 30 Uke 31 Uke 32
Spot 1,3 -4,3 4,2
Termin -2,1 3,0 -5,1
Swap 173,4 239,4 246,0

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall