Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 16 (16. april – 22. april)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 0,1 milliarder kroner spot og solgte for netto 0,5 milliarder kroner på termin i uke 16. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 2,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,1 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 0,6 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,6 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 26,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 2. mai 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 14 Uke 15 Uke 16
Spot -6,7 8,6 0,1
Termin -7,8 -11,2 -0,5
Swap 51,0 -156,0 -26,9

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall