Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 41 (8. oktober – 14. oktober)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 8,2 milliarder kroner spot og solgte for netto 3,4 milliarder kroner på termin i uke 41. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 8,0 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 4,0 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 0,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 3,1 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 124,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 24. oktober 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 39 Uke 40 Uke 41
Spot 2,2 -1,8 8,2
Termin -1,4 2,6 -3,4
Swap 19,0 -10,1 -124,2

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall