Statsobligasjoner årsgjennomsnitt

Årsgjennomsnitt av daglige noteringer. Kilde: Oslo Børs kl. 16, beregninger av Norges Bank.

3 år 5 år 10 år
2018 1,15 1,44 1,88
2017 0,77 1,07 1,64
2016 0,61 0,84 1,33
2015 0,76 0,99 1,57
2014 1,52 1,82 2,52
2013 1,63 1,93 2,58
2012 1,44 1,59 2,10
2011 2,24 2,56 3,12
2010 2,46 2,83 3,52
2009 2,71 3,33 4,00
2008 4,53 4,43 4,47
2007 4,79 4,77 4,78
2006 3,74 3,90 4,07
2005 2,90 3,27 3,74
2004 2,95 3,61 4,36
2003 4,24 4,58 5,04
2002 6,39 6,36 6,38
2001 6,44 6,31 6,24
2000 6,61 6,38 6,22
1999 5,39 5,39 5,52
1998 5,32 5,34 5,40
1997 4,62 5,12 5,89
1996 5,46 5,98 6,78
1995 6,36 6,89 7,43
1994 6,59 7,04 7,46
1993 6,54 6,62 6,86
1992 10,54 9,78 9,62
1991 10,05 9,91 9,99
1990 10,97 10,71 10,68
1989 10,93 10,81 10,86
1988 13,13 13,07 12,88
1987 13,79 13,58 13,31
1986 NA 13,56 13,30

Nedlastinger

Beregning av rente på statsobligasjoner

Norsk syntetisk 3, 5 eller 10 års effektiv statsobligasjonsrente.