Statistikk

Norges Bank publiserer statistikk i tilknytning til en rekke av bankens fagområder. Det  publiseres også statistikk i flere av publikasjonene som banken utgir.

Endringer i styringsrenten

Historisk monetær statistikk for Norge

Balanser for Norges Bank fra 1817

Norges Banks balanser fra 1817 og fremover presenteres her som tidsserier i regneark.

Inflasjon

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2 prosent årlig.

Rentestatistikk

Tall for styringsrenten, NOWA, statskasseveksler og statsobligasjoner.

Statistikk i publikasjoner

Det publiseres statistikk i og i tilknytning til flere av publikasjonene banken utgir, for eksempel Pengepolitisk rapport.

Seddel- og myntstatistikk

Tabellene publiseres i januar/februar. Årsrapporten beskriver Norges Banks rolle i kontantforsyningen og utviklingstrekk for kontanter i omløp. Rapporten publiseres normalt innen utgangen av juni hvert år.

Valutakurser

Error occurred