Staff Memo fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Staff-Memo-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Staff-Memo/2018/staff-memo-62018/Tue, 26 Jun 2018 10:45:00 GMT4a7dcbcb-0d25-4703-a16f-722c91a87257Teknologiutvikling og klimatiltak kan påvirke bankenes kredittrisikohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Staff-Memo/2018/staff-memo-52018/Tue, 15 May 2018 13:45:00 GMT4777f6d8-7dd5-4058-aa67-23f077a76154Virkninger av pengemarkedspåslag på kronekursenhttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Staff-Memo/2018/staff-memo-42018/Mon, 07 May 2018 11:00:00 GMTaae4c134-4a34-4bd9-bda2-7843ed1c4334Modellberegninger av produksjonsgapethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Staff-Memo/2018/staff-memo-32018/Wed, 25 Apr 2018 10:30:00 GMT9a28c459-18ee-4ea1-a2f0-16d5b62fdb29Virkningen av økt rente på husholdningenes disponible inntekter og konsum - en statisk analyse av kontantstrømkanalenhttps://www.norges-bank.no/Publisert/Signerte-publikasjoner/Staff-Memo/2018/staff-memo-12018/Mon, 22 Jan 2018 09:00:00 GMT28908897-9f18-4671-84b0-1db7b476e2aaDriving forces behind European commercial real estate prices prior to a sharp fall in prices