Regionalt nettverk - oppsummeringer fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Regionalt-nettverk---oppsummeringer-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2018/22018/Tue, 12 Jun 2018 08:00:00 GMTb9a9d651-3c1d-4b30-88f7-290f3eea6990Regionalt nettverk 2/2018https://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2018/12018/Tue, 06 Mar 2018 09:00:00 GMT7add29bb-7683-4d2f-8090-1f22ffa62695Regionalt nettverk 1/2018https://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2017/regionalt-nettverk-42017/Tue, 05 Dec 2017 09:00:00 GMT27766561-7a45-434d-86e8-6179f4ac433fRegionalt nettverk 4/2017https://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2017/regionalt-nettverk-oktober-2017/Fri, 20 Oct 2017 08:00:00 GMT78b09265-7eb5-4e35-9ecb-59d1901eff07Regionalt nettverk: Oppsummering fra ringerunde i oktober 2017I perioden 9.-11. oktober 2017 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 76 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen siden august og om forventningene til produksjonsveksten fremover har endret seg.https://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2017/regionalt-nettverk-32017/Tue, 12 Sep 2017 08:00:00 GMT30819db9-1555-462c-99b4-cd8889c8ccf0Regionalt nettverk 3/2017