Pressemeldinger - Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Pressemeldinger---Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2018/2018-12-28-pressemelding/Fri, 28 Dec 2018 09:00:00 GMT7f07eb87-97b7-4c6b-abe7-44379f86ea69Valutatransaksjonar i januar 2019Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 350 millionar kroner kvar dag i januar 2019.https://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2018/2018-12-13-pressemelding-mkb/Thu, 13 Dec 2018 09:02:00 GMTb66b2b12-c7e5-470d-b6fe-9f8f29468b60Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2018Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,5 prosent fra 31. desember 2019.https://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2018/2018-12-13-pressemelding-rente/Thu, 13 Dec 2018 09:00:00 GMT7075e167-4576-40e4-9db9-880753fe9189Styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosentNorges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.https://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2018/2018-12-04-pressemelding-rn/Tue, 04 Dec 2018 09:00:00 GMTa095877d-c671-4493-b034-552e4eeeaed5Regionalt nettverk: Fortsatt gode vekstutsikterKontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret.https://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2018/2018-12-04-pressemelding/Tue, 04 Dec 2018 09:00:00 GMTc0756684-f728-4391-882d-5c4c54b3cf02Markedsoperasjoner ved kvartals- og årsslutt