Foredrag og taler - Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Foredrag-og-taler---Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/2018/2018-02-15-arstalen/Thu, 15 Feb 2018 17:00:00 GMTc8f71ca5-c006-4574-82df-28957057b9faØkonomiske perspektiverTale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 15. februar 2018.https://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/Arstalen---om-arrangementet-og-litt-historikk/Thu, 15 Feb 2018 16:20:00 GMT4fe4cb28-bad5-4156-ae9b-86a009ae3145Årstalen - om arrangementet, og litt historikkÅrstalen er talen som sentralbanksjefen held til medlemmene av Noregs Banks representantskap og ei rekkje inviterte gjester kvart år. Talen har tradisjon tilbake til 1922. I dag når årstalen til sentralbanksjefen ut til publikum i langt større grad enn før. Han blir videooverført direkte på Internettsidene til banken og får alltid brei medieomtale.https://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/2018/2018-01-31-bache/Wed, 31 Jan 2018 09:35:00 GMT14bf20cc-daef-47de-9905-e185d0ec58abHvem bestemmer renten i Norge?Direktør for Norges Bank Pengepolitikk, Ida Wolden Bache, holder foredrag på Samfunnsøkonomenes valutaseminar i Oslo.https://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/2017/2017-12-19-rn/Tue, 19 Dec 2017 11:00:00 GMTccb7b444-e480-4253-a47d-77461a8ccdbeUtsiktene for norsk økonomiSentralbanksjef Øystein Olsen holder foredrag for Regionalt nettverk, region øst i Norges Bank.https://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/2017/2017-12-19-ansa/Tue, 19 Dec 2017 09:35:00 GMT10c95f24-e27f-4e82-8950-8aed336e7e54Utsiktene for norsk økonomiSentralbanksjef Øystein Olsen holder foredrag på ANSAs karrieredag.