Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-12-14-brev/Fri, 14 Dec 2018 13:40:00 GMT23acb218-a506-4443-8da9-fcb88a68f12bHøring - om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansieringNorges Banks brev av 14. desember 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-12-12-brev/Thu, 13 Dec 2018 09:00:00 GMT41990e38-bfd4-488b-b2d5-71f232b51baaRåd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2018Norges Banks brev av 12. desember 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-12-03-brev/Tue, 04 Dec 2018 08:25:00 GMT264b412d-b3ba-4e2c-881a-4ac30a2d5e3cHøring - Grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementNorges Banks brev av 3. desember 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-10-29-brev/Mon, 29 Oct 2018 09:00:00 GMT894150f8-415c-4c81-be9d-95a72641391eHøring - Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslånNorges Banks brev av 29. oktober 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-09.19-2-brev/Fri, 21 Sep 2018 10:55:00 GMT63ba0285-95cc-4a12-b639-ab31af9427b0Høring – Forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfondNorges Banks brev av 19. september 2018 til Finanstilsynet