Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-06-26-brev/Tue, 26 Jun 2018 13:28:00 GMT8c107974-09b8-49f5-92c4-7d7713fb0b7cHøring – NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyråNorges Banks brev av 26. juni 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-06-22-brev/Mon, 25 Jun 2018 08:55:00 GMTb625b429-76a2-44ef-8f0f-99eff3ce4d3eHøring - NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tidNorges Banks brev av 22. juni 2018 til Nærings- og fiskeridepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-06-20-brev/Thu, 21 Jun 2018 08:00:00 GMT54c8f2a6-be49-45fa-b198-21cad7c974d5Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2018Norges Banks brev av 20. juni 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-05-29-brev/Tue, 29 May 2018 07:30:00 GMT33999678-f756-4b09-9b7a-41de9039b54cHøring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjonerNorges Banks brev av 28. mai 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/2018-05-28-brev/Mon, 28 May 2018 13:30:00 GMT23a001ef-a0aa-49c8-909e-1ae395712755Høring - Endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetakNorges Banks brev av 28. mai 2018 til Finansdepartementet