Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-06-19/Thu, 20 Jun 2019 08:00:00 GMTf8cf8c46-c014-4e81-97fc-2c4f3c1308eaRåd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2019Norges Banks brev av 19. juni 2019 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-03-22/Fri, 22 Mar 2019 09:15:00 GMTec6ea933-87f3-4fb9-9ed7-ea1b615c7b99Høringssvar - utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget og forslag til lov som gjennomfører EU-direktiv om IKT-sikkerhet Norges Banks brev av 20. mars 2019 til Justis- og beredskapsdepartementet.https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-03-20/Thu, 21 Mar 2019 09:00:00 GMTd94b12ea-fbaf-48f4-b1ca-b498f4eb7328Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2019Norges Banks brev av 20. mars 2019 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-03-15/Mon, 18 Mar 2019 13:50:00 GMT24f87bb9-6f5c-4d58-a3b5-c7a9aec5d2a8Høringsuttalelse: NOU 2018:17 / Klimarisiko og norsk økonomiNorges Banks brev av 15. mars 2019 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Brev-og-uttalelser/2019/2019-02-15/Fri, 15 Feb 2019 14:05:00 GMT774c5667-d7a1-4009-906a-09369ec89393Høring - Regionkriterium for identifisering av systemviktige finansforetakNorges Banks brev av 15. februar 2019 til Finansdepartementet