Brev og uttalelser fra Norges Bankhttps://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2018/18-01-05-brev/Fri, 05 Jan 2018 15:20:00 GMT18e7ad03-3d9a-4208-aacf-6e42ee1ad7caHøringssvar - Obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøringNorges Banks brev av 5. januar 2018 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-12-12-brev/Thu, 14 Dec 2017 12:40:00 GMTbfa0b5bf-356d-410d-9b85-84c147e12a5eHøringsuttalelse fra Norges Bank - ny finansavtalelovNorges Banks brev av 12. desember 2017 til Justis- og beredskapsdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-12-13-brev/Thu, 14 Dec 2017 09:00:00 GMT400747a2-606b-4fa4-9a59-0c8ff6e27fcaRåd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2017Norges Banks brev av 13. desember 2017 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-11-14-brev/Thu, 16 Nov 2017 15:50:00 GMTabc220e6-dac2-472a-af34-362a16a8c674Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utlandNorges Banks brev av 14. november 2017 til Finansdepartementethttps://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-10-26-brev/Thu, 26 Oct 2017 08:00:00 GMTb9c32ac1-3803-4881-8bac-6022d60454f9Høring av NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utlandNorges Banks brev av 26. oktober 2017 til Finansdepartementet