Anbudsinnbydelserhttps://www.norges-bank.no/RSS/Anbudsinnbydelser/nohttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-02-08-anbudsinnbydelse/Thu, 08 Feb 2018 11:00:00 GMTe8fc0516-27e3-4675-9ebb-7ff6e437e2bfUtvidelse av statskasseveksel – NTB 06/2018Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statskassevekselhttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-02-05-anbudsinnbydelse/Mon, 05 Feb 2018 11:00:00 GMT732cf5f2-f761-4f0d-bedd-ce5824db5245Utvidelse av statsobligasjon – NGB 05/2021Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statsobligasjonhttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-01-20-anbudsinnbydelse/Mon, 29 Jan 2018 11:00:00 GMTe4d5c51e-89c1-46d0-b759-379011ac46c3Utvidelse av statsobligasjon – NGB 02/2027Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statsobligasjonhttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-01-11-anbudsinnbydelse/Thu, 11 Jan 2018 11:00:00 GMT1a91c4f6-c084-4866-ba75-555eece9a319Utvidelse av statskasseveksel – NTB 06/2018Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statskassevekselhttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-01-08-anbudsinnbydelse/Mon, 08 Jan 2018 11:00:00 GMT36d86400-e9b1-4ab6-adc6-3070ebcd1b18Utvidelse av statsobligasjon – NGB 05/2023Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statsobligasjon