Anbudsinnbydelserhttps://www.norges-bank.no/RSS/Anbudsinnbydelser/nohttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-07-28/Mon, 02 Jul 2018 10:00:00 GMTcca3f473-fba7-4559-8d52-3e5c0a2d3067Utvidelse av statsobligasjon – NGB 05/2023Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statsobligasjon.https://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-06-28-anbudsinnbydelse/Thu, 28 Jun 2018 10:00:00 GMTefff58b4-ab9c-4d68-a965-3ad9cf47fcb6 Utvidelse av statskasseveksel – NTB 12/2018Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statskassevekselhttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-06-25-anbudsinnbydelse/Mon, 25 Jun 2018 10:00:00 GMTd53033c5-420d-4288-b33b-3152b89b1247Utvidelse av statsobligasjon – NGB 04/2028Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statsobligasjonhttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-06-13-anbudsinnbydelse/Thu, 14 Jun 2018 10:00:00 GMT977b0cea-67ec-4811-9a6c-f97eab86c59cStatskasseveksel – NTB 06/2019Norges Bank kunngjør ny norsk statskassevekselhttps://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/Statsgjeld/Auksjonsinnbydelser-statspapirer/2018/2018-06-11-anbudsinnbydelse/Mon, 11 Jun 2018 10:00:00 GMTc9540026-86ed-43c4-92d4-f8fa6fe3a310Utvidelse av statsobligasjon – NGB 05/2023Norges Bank kunngjør utvidelse av norsk statsobligasjon