Aktuell kommentar

Strukturell likviditet

Forfatter: Ellen Aamodt og Kristian Tafjord
Serie: Aktuell kommentar
Nummer: 9/2013

Aktuell kommentar 9/2013 (PDF 741,5 Kb)

Strukturell likviditet er nivået på reservene i banksystemet før Norges Bank gjennomfører markedsoperasjoner for å tilføre eller trekke reserver ut av banksystemet. Det er bare sentralbanken som kan skape reserver. Staten, som har sin konto i Norges Bank, kan imidlertid foreta transaksjoner som påvirker strukturell likviditet. De daglige variasjonene i strukturell likviditet bestemmes i hovedsak av slike transaksjoner mellom staten og dens motparter som har konti i private banker. Denne kommentaren drøfter hvilke faktorer som påvirker strukturell likviditet, hva som bestemmer nivået og hvorfor strukturell likviditet i dag tidvis er positiv. Avslutningsvis gir vi en kommentar til prognosen for strukturell likviditet for 2014.

Publisert 19. desember 2013 12:00