Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2/2004

Serie: Finansiell stabilitet rapport
Nummer: 2/2004

Figurer i PowerPoint. 

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Excel-tabeller

Redaksjonen avsluttet per 23. november 2004

Publisert 30. november 2004 10:00