Norges Banks balanse

Månedsbalansen offentliggjøres ca. 11. virkedag i påfølgende måned. Dato for offentliggjøring finnes i kalenderen. Årsregnskapet for Norges Bank er avlagt etter regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for Norges Bank.
Samlet oversikt over balanser for Norges Bank fra 1817


,