Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Norges Bank samler inn og bruker personopplysninger om publikum. 

Dette omfatter blant annet besøkende på våre nettsider og i våre lokaler. Personvernerklæringen inneholder informasjon du i henhold til personopplysningsloven har krav på når det samles inn personopplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger du formidler til oss.

Norges Bank jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger behandles på en forsvarlig og sikker måte. Med personopplysninger menes enhver opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Norges Bank behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

1. Behandlingsansvarlig

Norges Bank, ved sentralbanksjefen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk. Behandlingsansvarlig bestemmer også formålet med, og hjelpemidlene som brukes ved, behandlingen av personopplysningene.

2. Behandling av personopplysninger

Når du besøker banken, registrerer e-postadressen din eller besøker våre nettsider, eller henvender deg til oss på andre måter mottar vi ulike typer av personopplysninger fra deg. Du kan lese mer om dette videre i personvernerklæringen. I noen tilfeller innhentes personopplysninger fra tredjeparter. Dette vil du motta informasjon om, med mindre annet følger av lov.

Norges Bank har ulike grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget kan for eksempel være samtykke eller lovhjemmel.

Norges Bank kan bare utlevere dine personopplysninger dersom vi har et behandlingsgrunnlag for dette etter personopplysningsloven eller personvernforordningen.

3. Formålet med behandlingen av personopplysninger

Norges Banks behandling av dine personopplysninger kan ha ulike formål. Vi behandler personopplysninger for å utarbeide statistikk og analyser, for å sende ut nyhetsvarsel på e-post, for å behandle henvendelser og motta besøk fra publikum, for saksbehandlingsformål og for å ivareta Norges Banks sikkerhet.

4. Vi behandler personopplysninger på følgende måte:

4.1. Statistikk, webanalyse og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Som en del av arbeidet med å skape et brukervennlig nettsted, samler Norges Bank opplysninger om bruk av nettsidene. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre nettsidene og det redaksjonelle innholdet.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics og Siteimprove. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies), som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse informasjonskapslene brukes til å generere statistikk og til å støtte deg som bruker, eksempelvis kan de bidra til at sider vises raskere. Statistikken vi genererer gir oss eksempelvis svar på hvor mange som besøker nettsiden vår, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes.

Norges Bank bruker Google Analytics sin sporingskode, som anonymiserer din IP-adresse før informasjonen lagres. Vi kan derfor ikke knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson, og du kan ikke identifiseres.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler i nettleseren din. De fleste moderne nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Du kan også slette eksisterende informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du kan oppleve redusert funksjonalitet dersom du velger å ikke akseptere informasjonskapsler.

4.2. Nyhetsvarsel og RSS-varsling

Det er frivillig for besøkende på nettsiden å oppgi e-postadresse for å motta nyhetsvarsel fra banken. E-postadressen benyttes kun til å sende nyhetsvarsel tilknyttet valgte emner, og mottak av nyhetsvarsel kan stoppes ved ønske. Din e-postadresse slettes da fra vår database. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

RSS (Really Simple Syndication eller Rich Site Summary) kan brukes til å abonnere på ny informasjon som publiseres på vårt nettsted. Du vil motta varsling om ny informasjon publisert i tilknytning til de emnene du har valgt via en RSS-tjeneste. Norges Bank lagrer ikke opplysninger om hvilke RSS-varsler du abonnerer på. Du administrerer selv abonnementet og kan slette deg fra tjenesten når du ønsker det.

4.3. Rekruttering

Dersom du søker på ledige stillinger i Norges Bank, registreres søknadsdokumentasjonen. Norges Bank behandler disse opplysningene i søknadsprosessen, som ledd i å behandle din søknad etter anmodning fra deg.

4.4. Deponering i gjeldshøve

Norges Bank behandler personopplysninger som mottas pr. post eller e-post i forbindelse med deponering i Norges Bank, og med reglene i deponeringslova som behandlingsgrunnlag. Dette kan være navn, adresse, kontonummer og annen informasjon om deponent og kravshaver(e).

4.5. Veksling av ugyldige sedler og mynter

Norges Bank behandler personopplysninger som mottas i forbindelse med innveksling av ugyldige sedler og mynter. Dette kan være navn, adresse, e-post, telefonnummer, kontonummer, og i noen tilfeller kopi av gyldig legitimasjon og/eller skifteattest. Dette gjør vi med hjemmel i sentralbankloven.

4.6. Bestilling av informasjonsmateriell

For bestilling av informasjonsmateriell til bank og butikk, må det opprettes brukerkonto for bestilling. Her ber vi om navn og e-postadresse. Personopplysningene brukes til å administrere bestillingene.

Behandlingsgrunnlag er samtykke.

4.7. Sikkerhetstiltak

Ved fysisk besøk i Norges Banks lokaler registrerer vi navnet ditt og eventuelt firmaet du jobber for. I tillegg blir du bedt om å legitimere deg med pass eller førerkort.

Som del av Norges Banks sikkerhetstiltak, blir bankens lokaler kameraovervåket og enkelte av bankens telefoner er gjenstand for lydopptak. Dersom det tas lydopptak, vil informasjon gis ved samtalestart. Kameraovervåking og lydopptak skjer med hjemmel i sikkerhetsloven og sentralbankloven.

4.8. Forskning og analyse

Norges Bank innhenter personopplysninger fra tredjeparter som benyttes til forskning og analyser som danner faglig grunnlag for bankens beslutninger ved utøvelse og rådgivning innenfor pengepolitikk og finansiell stabilitet.

5. Informasjonssikkerhet

Når Norges Bank behandler dine personopplysninger skjer dette på en sikker og forsvarlig måte, og slik at personopplysningene vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til personell som har et tjenstlig behov.

6. Databehandler

Norges Bank har inngått databehandleravtaler som regulerer alle personopplysninger som deles med tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av banken. Disse tredjepartene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som følger av databehandleravtalen med Norges Bank. De er også forpliktet til å følge de samme nivåene for informasjonssikkerhet som Norges Bank.

7. Dine rettigheter

Innsyn

Du har retttil å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og/eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller gale.

Sletting av personopplysninger

Norges Bank sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppfylle det formål de ble innhentet for eller for å etterleve lovpålagte krav. Norges Bank arkiverer personopplysninger som er arkivverdige etter reglene i arkivlova.

8. Kontakt

Har du spørsmål om Norges Banks behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss via følgende e-postadresse: Personvern@norges-bank.no.

 

Publisert 22. august 2013 10:00
Endret 25. juni 2018 14:13