Egil Matsen

Visesentralbanksjef

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1968

Tiltrådte som visesentralbanksjef i Norges Bank 1. januar 2016 for et tidsrom på inntil seks år.

Andre nestleder i hovedstyret.

Har et særlig ansvar for oppfølging av Norges Bank Investment Managements saker til hovedstyret og leder to underutvalg for styret: Eierskapsutvalget og Risiko- og investeringsutvalget.

Publisert 4. januar 2016 14:30