Øystein Olsen

Sentralbanksjef

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1952

Tiltrådte som sentralbanksjef i Norges Bank 1. januar 2011 for et tidsrom av inntil 6 år.

Utdannelse:

1977: Cand.oecon., Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2011: Beskikket som sentralbanksjef i Norges Bank i 6 år

2005–2010: Direktør, Statistisk sentralbyrå

1999–2005: Ekspedisjonssjef, Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

1996–1999: Forskningsdirektør, Statistisk sentralbyrå

1993–1999: Professor II, Handelshøyskolen BI

1994–1996: Avdelingsdirektør, Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

1977–1990,1991–1994: Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

1990–1991: ECON Senter for økonomisk analyse

 1985–1986: Lawrence Berkeley Laboratory, University of California at Berkeley

Publisert 1. januar 2011 12:00