Marknader og IKT (MI)

Avdelinga skal overvake, formidle og analysere relevant utvikling i penge- og kapitalmarknadene.

Avdelinga skal sikre:

  • God forståing av utviklinga i marknadene
  • Kapasitet og evne til å handsame kriser i det finansielle systemet
  • Effektiv styring av samla likviditet i banksystemet
  • Stabile, funksjonelle og effektive IT-tenester i sentralbankverksemda

Leiar: Direktør Olav Andreas Bø
Tlf. 22 31 67 43

Einingar i avdelinga:

Internasjonale marknader

Leiar: Arne Osnes
Tlf. 22 31 67 06

Norske marknader

Leiar: Ketil Rakkestad
Tlf. 22 31 63 63

Statsgjeld

Leiar: Anders Svor
Tlf. 22 31 60 65 / 22 31 64 94

Operations

Leiar: Roger Rake
Tlf. 22 31 61 52

IKT

Eininga har ansvar for stabile, funksjonelle og effektive IT-tenester i sentralbankverksemda.

Leiar: Helge Mothes
Tlf. 22 31 65 69

Publisert 1. juni 2012 08:55
Endret 6. april 2018 09:59
Olav Andreas Bø
Direktør, Markeder og IKT

Kontakt:

Tlf.: 22 31 67 43

Kontakt

Likviditet: Tlf. 22 31 71 70 / Fax: 22 33 37 35
Valuta: Tlf. 22 31 71 50
Statsgjeld: Tlf. 22 31 71 40