Studentengasjement / internships

Fleire avdelingar i Noregs Bank engasjerer studentar til kortare eller lengre oppdrag på heiltid eller deltid.

Engasjementa kan i mange tilfelle vere av ein karakter som passar med studenten sitt behov for tema eller stoff til masteroppgåve eller liknande.

Til liks med andre ledige stillingar blir studentengasjement utlyste på heimesidene våre.

Publisert 21. august 2007 12:59