Case-NM

Norges Bank case-NM er en landsomfattende casekonkurranse for studenter i økonomi og finans på bachelor- og masternivå. Vi arrangerer delfinaler i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Delfinalen i Stavanger er også åpen for lag fra andre byer.

De tre beste lagene fra hver delfinale går videre til finalen hos Norges Bank i Oslo. Vinnerlaget får plass på sentralbanksjefens årstale med påfølgende middag.

Påmelding

Inntil 12 lag à fire personer kan delta på hver delfinale. Alle på laget må være studenter på bachelor- eller masternivå i økonomi og/eller finans. Påmelding skjer via lenkene et annet sted på denne siden. Sitter du på en PC, ligger påmeldingslenkene i margen til høyre. På mobil og nettbrett ligger de nederst på siden.

Konkurranseopplegg

Deltakerne vil få en kort introduksjon før hvert lag samles i et møterom sammen med gruppeansvarlig fra Norges Bank. Der får laget utdelt oppgave 1, hvor sentralbanksjefen ber om råd innenfor et relevant tema. Oppgaven løses skriftlig, og presenteres muntlig litt seinere på dagen.

Etter 30 minutter får deltakerne utdelt oppgave 2. Samtidig blir den skriftlige besvarelsen på oppgave 1 samlet inn. Lagene får 15 minutter på å løse oppgaven og forberede en muntlig presentasjon.

En uke før konkurransestart vil det bli lagt ut en video på Facebook-siden Norges Bank Karriere. I videoen får deltakerne til den aktuelle delfinalen/finalen et stikkord som angir hovedtemaet for konkurransen.

Etter at oppgaveløsningen er unnagjort, vil et av medlemmene i Norges Banks caseteam holde en liten forelesning om et aktuelt tema. Samtidig vil de øvrige medlemmene i caseteamet gå gjennom og vurdere de skriftlige besvarelsene.

Deretter får hvert lag fem minutter på å avlevere sin muntlige besvarelse. Det vil komme minimum ett spørsmål fra Norges Banks caseteam i løpet av presentasjonen.

Etter at alle presentasjonene er unnagjort, peker caseteamet ut de tre vinnerlagene som går videre til finalen i Oslo.

Vurderingskriterier

Lagene vil bli bedømt ut fra kvaliteten på den skriftlige besvarelsen, innhold og framførelse av den muntlige besvarelsen, og evnen til samarbeid underveis.

Gruppeansvarlig vil evaluere både laget og hver enkelt deltaker underveis, og er tilgjengelig for en personlig eller gruppevis tilbakemelding til de som ønsker det.

Husk at det sjelden finnes svar med to streker under i økonomi og finans. Caseteamet vil først og fremst se etter sterke resonnementer, og legger vekt på at laget argumenterer godt for den løsningen som er valgt.

Finalen i Oslo

Finalen i case-NM avholdes i Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 i Oslo sentrum. Der får de tre beste lagene fra hver av de fire delfinalene muligheten til å bli kjent med både Norges Bank-ansatte og studentkolleger fra hele landet.

Som regel samles deltakerne hos Norges Bank et stykke ut på ettermiddagen dagen før for sosiale aktiviteter, mat og god drikke. På finaledagen starter vi tidlig med oppgaveløsningen, før deltakerne får anledning til å delta på pressekonferansen etter Norges Banks hovedstyremøte med rentebeslutning. Der vil de blant annet få utdelt Pengepolitisk rapport, som vil komme til nytte når besvarelsen skal ferdigstilles seinere på dagen.

Etter lunsj blir det oppgaveløsning og foredrag av en sentral beslutningstaker i Norges Bank, før vinneren kåres et stykke ut på ettermiddagen. Førstepremien er allerede blitt en snakkis. Vinnerlaget er nemlig sikret plass under sentralbanksjefens årstale med påfølgende middag i februar året etter.

Deltakerne får dekket reise, opphold og mat under finalen i Oslo 14.-15. mars 2018.

Har du noe du lurer på?

Kontakt Norges Bank HR på 22 31 60 00.

Publisert 7. desember 2016 15:15
Endret 28. november 2017 10:22
Presentasjon Case-NM 2018
Finalen Case-NM 2017