Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet er en selvstendig stiftelse og har som formål å fremme økonomisk forskning.

Om Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet støtter forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale forskningskonferanser og utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innenfor økonomi. Fondet deler også ut en pris for beste avhandling innenfor makroøkonomi.

Slik søker du støtte

Søknader om støtte behandles én gang i året. Frist for neste tildelingsrunde er 1. mai 2019. Søknader sendes elektronisk via Webcruiter, og søknaden må inneholde de etterspurte opplysninger.

Kontakt

Kjersti-Gro Lindquist
Tlf. 90 10 07 47
E-post: forskningsfond@norges-bank.no

Pris til beste avhandling i makroøkonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning utlyser jevnlig en konkurranse om beste doktoravhandling i makroøkonomi. Prisen er på 50 000 kroner.