Pris til beste avhandling i makroøkonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning utlyser en konkurranse om beste doktor-avhandling i makroøkonomi. Prisen som er på 50 000 kroner, deles ut på bakgrunn av en innstilling fra en særskilt oppnevnt sakkyndig komité bestående av utenlandske økonomer med professorkompetanse. Prisen kan eventuelt deles likt mellom to avhandlinger.

For å komme i betraktning må doktoravhandlingen være levert inn mellom 1. mai 2017 og 30. april 2020 ved et norsk universitet eller høyskole, eller av en norsk statsborger ved et utenlandsk lærested.

Avhandlingen trenger ikke være endelig godkjent av bedømmelseskomité ved innsending til priskonkurransen, men må være ferdig bedømt innen fondets evalueringskomité kommer med sin innstilling.

Hovedtemaet i avhandlingen må være knyttet til makroøkonomi tolket i vid forstand. Både empiriske og rent teoretiske avhandlinger vil bli vurdert. Dersom ingen av de innsendte arbeider blir funnet gode nok av komitéen, forbeholder fondets styre seg retten til ikke å dele ut noen pris.

Avhandlingene sendes elektronisk i pdf-format til forskningsfond@norges-bank.no. Innsendingsfrist er 31. august 2020. Alle som sender inn, vil få tilsendt bekreftelse på at avhandlingen er mottatt. Alle innsendinger vil bli behandlet anonymt, kun prisvinneren(e)s navn vil bli offentliggjort.

Publisert 5. juni 2014 08:45
Endret 24. januar 2018 09:26