Norges Banks fond til økonomisk forskning

På grunn av små tilgjengelige midler vil fondet ikke kunne støtte økonomisk forskning i 2018.

Pris til beste avhandling i makroøkonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning utlyser en konkurranse om beste doktoravhandling i makroøkonomi. Prisen som er på 50 000 kroner, deles ut på bakgrunn av en innstilling fra en særskilt oppnevnt sakkyndig komité bestående av utenlandske økonomer med professorkompetanse.

For å komme i betraktning må doktoravhandlingen være levert inn mellom 1. mai 2017 og 30. april 2020 ved et norsk universitet eller høyskole, eller av en norsk statsborger ved et utenlandsk lærested. Innsendingsfrist er 31. august 2020. Dersom fondets avkastning fortsetter å være lav, vil konkurransen kunne bli avlyst.
Mer informasjon

Fondet gir støtte til økonomisk forskning, bl.a. til

 • forskningsopphold i utlandet
 • deltakelse på internasjonale konferanser og workshops for å presentere egne forskningsarbeider
 • arrangement av forskningskonferanser i Norge.

Det gis ikke støtte til rene utdanningsformål.

Fondets statutter

Til sammen pleier fondet å bevilge ca. 200 000 kroner årlig. Søknader om støtte behandles én gang i året. Søknadsfristen er 1. mai. På grunn av små tilgjengelige midler vil fondet ikke kunne støtte økonomisk forskning i 2018.

Fondet ledes av et styre bestående av fem personer. For perioden 2017 til og med 2019 består styret av:

 • Forsker I Brita Bye, Statistisk sentralbyrå (leder)
 • Førsteamanuensis Sissel Jensen, Norges Handelshøyskole
 • Førsteamanuensis Jo Thori Lind, Universitetet i Oslo
 • Professor Dagfinn Rime, Handelshøyskolen BI
 • Spesialrådgiver Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank (sekretær)

Pris for beste PhD-avhandling i makroøkonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning deler ut en pris på 50 000 kroner for beste doktoravhandling innenfor makroøkonomi. Prisen deles ut hvert tredje år. Prisvinnerne har blitt plukket ut av en bedømmelseskomité bestående av to utenlandske økonomer med professorkompetanse.

Hovedtemaet i avhandlingen må være knyttet til makroøkonomi tolket i vid forstand. Både empiriske og rent teoretiske avhandlinger blir vurdert.

For å komme i betraktning må doktoravhandlingen være levert inn ved et norsk universitet eller høyskole, eller av en norsk statsborger ved et utenlandsk lærested.

Prisvinnere:

 • 2017: Vegard Høghaug Larsen: "Drivers of the Business Cycle: Oil, News and Uncertainty". Norwegian Business School (BI)
 • 2014: André K. Anundsen: "Housing market and financial stability". University of Oslo
 • 2011: Ingvild Almås: "Essays on Economic Inequality". Norwegian School of Economics (NHH)
 • 2008: Erik Ø. Sørensen: "Essays on the Production of Human Capital". Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)
 • 2005: Espen Villanger: "Fighting Poverty: Company Interests and Foreign Aid Policy, and an Impact Analysis of Natural Disasters''.  Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)
 • 2002: Qaisar Farooq Akram: "State dependent effects in labour and foreign exchange markets.'' University of Oslo og Kai Leitemo: "Inflation targeting and monetary policy.'' University of Oslo.
 • 1999: Dag A. Lønning: "Some Implications and Tests of the Permanent-Income Hypothesis and Rational Consumer Behaviour." Norwegian School of Economics and Business Administration og Fredrik Wulfsberg: "Panel Data Evidence on Wage Setting and Labour Demand from Norwegian Manufacturing Firms.'' University of Oslo.
Publisert 22. juni 2006 12:29
Endret 3. april 2018 13:39

Beretninger