Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD571.7282
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011298.4352
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1357.5120
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000885.9696
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000708.8641
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01121.1242
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.8961
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01123.4195
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01120.9318
DK0002033356FRN 07/2018 DKK0.01 118.5366
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01121.2620
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.6684
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.0330
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 117.8121
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 118.2401
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 117.4002
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01119.8248
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01122.4838
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.5921
DK00092950651% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01116.8322
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.1084
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.8220
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.5921
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01120.1602
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.0330
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'116.5459
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.8436
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01117.3621
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.5610
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01117.2588
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01118.7998
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01120.0247
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.1084
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01109.4436
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK108.8964
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01119.9392
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'100.7793
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'118.5319
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 84.5281
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.5921
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01117.8384
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 117.7651
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01117.9327
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 117.4173
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 119.9392
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H117.5450
DK0009514713FRN CVD 10/21 1'32G/G'REGS115.9023
DK00095158762% BDS 01/10/50 DKK1000 105.8664
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 121.0699
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 100.7793
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01120.7548
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01121.0906
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01121.1242
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.9939
DK00097989932.5% SNR SEC 01/10/2047 DKK112.3439
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000119.0474
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000929.5606
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000962.5219
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000881.6943
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 836.8821
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 894.6687
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR860.9129
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 883.7555
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.1659
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.8634
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.9124
NO0010479066EIKA LIKVIDITET967.6902
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.2185
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.3067
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.2427
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.5543
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.6912
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.3974
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.3236
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.1918
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.7026
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2954
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%99.9379
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2131
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.4359
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN97.0009
NO0010628035HOLBERG OMF95.1662
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.8004
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%96.8774
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.1260
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.3401
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.0621
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.0470
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD96.9519
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.4669
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9979
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.1911
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.2666
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD95.7385
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1150
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0357
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.2286
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.8360
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1495
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2906
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0571
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.3130
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.3797
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.8891
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN95.9710
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.2337
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.8355
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2043
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.2125
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%95.5908
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.7116
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.8078
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.2222
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1029
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.9899
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.7430
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.8069
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1895
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7873
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.4871
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.0923
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.0133
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5930
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7471
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD96.4965
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.6771
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.0056
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8446
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%102.7854
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.6742
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5703
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN96.7050
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.8092
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%98.3769
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD87.0636
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.4114
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD85.3391
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3954
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.6749
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.4325
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.6017
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3959
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9814
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2871
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2623
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.8052
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.3012
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.9400
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD93.8577
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN89.9178
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.1279
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.1628
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.5977
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.2272
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.7431
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD95.0946
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.3422
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.6406
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%90.3817
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD92.2715
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.0328
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.4714
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.8282
NO0010733017DNB OMF948.6558
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9999
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN97.0023
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN97.0023
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.9213
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.4392
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0410
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7334
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.7349
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.8347
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.3597
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%95.2985
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.7716
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.4385
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.3452
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0299
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.8983
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.2245
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.0983
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.5979
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%87.9248
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.3963
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.0477
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.4215
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.2493
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.1582
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.7613
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.5448
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY903.9769
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%91.2954
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.3060
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.2476
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.2476
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.2957
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.7690
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.1776
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.1051
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.0880
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%95.0569
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.1039
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN95.8216
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.2906
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.2156
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.1375
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.1477
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.6515
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.5470
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.6785
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.2511
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.0924
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9518
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.0627
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.0412
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.9815
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.9159
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.9826
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2149
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.9228
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.9695
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.8721
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.3025
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.3124
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.0929
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN97.0139
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2817
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.6522
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.9617
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN94.9547
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.3602
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.0174
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.6528
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.2092
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0790
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%92.3238
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2828
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN94.4207
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.1191
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4663
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN96.9581
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.8812
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.6945
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.7706
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.3934
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.1143
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.5709
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.1118
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0262
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN96.9154
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.7955
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.2406
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN94.9015
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7321
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8759
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.8506
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.6808
NO0010796543HORDALAND FYLKE 1,17% CERT 365 08061897.9644
NO0010796584MØRE OG ROMSDAL FY 1,16% CERT 364 15061897.9255
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD84.5420
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.5863
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.9137
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.5155
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.8425
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.2426
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5114
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.5237
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.7706
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.7686
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.3536
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.7834
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5717
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.1495
NO0010811433TROMSØ KOMM 1,013% CERT 182 28051897.8572
NO0010811896DRAMMEN KOMM 0,973% CERT 182 05061897.7860
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.6004
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC 18/25 FRN97.0907
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.4170
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4957
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN99.3095
NO0010816861INDERØY KOMM 0,973% CERT 089 22051897.8426
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%93.9111
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD95.0893
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.0494
NO0010819618MELHUS KOMM 0,97% CERT 094 18061897.7288
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.0994
NO0010820194TROMSØ KOMM 1,02% CERT 153 23081897.4573
NO0010820301ULLENSAKER KOMM 0,952% CERT 092 26061897.6761
NO0010820350ØYER KOMM 1,03% CERT 092 22061897.7698
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD95.2183
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD94.9978
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD86.6392
NO0010821705EIDSVOLL KOMM 1,017% CERT 091 23071897.5998
NO0010821713BUSKERUD FYLKE 0,986% CERT 091 23071897.5698
NO0010821721MELHUS KOMM 1,02% CERT 091 23071897.6027
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'97.8072
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 88.1144
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 88.2812
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 87.0065
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 82.4334
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 82.9695
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000086.0704
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000686.7040
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 686.8672
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'707.2972
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000722.9077
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 700.9045
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 704.4381
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 692.6628
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 723.4240
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000675.1961
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD698.5502
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD677.1529
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD677.4367
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 707.4406
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD699.6754
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 658.4653
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 718.9884
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 698.6109
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 718.8161
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 704.7414
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 708.1394
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000747.0121
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 674.7605
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 711.5487
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 685.5233
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100702.7466
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 687.6197
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 676.3031
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 668.1780
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 677.2184
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 704.6129
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS696.6154
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS867.6275
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 100.5620
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 100.8796
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 936.6605
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.3489
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 89.2099
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.3710
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000964.4400
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.8974
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 102.8878
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.4727
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG701.6054
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 892.8589
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 98.5294
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000101.6414
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.8757
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 99.4694
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 723.4458
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK71.2368
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR902.5204
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR895.8622
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 96.0038
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 879.7939
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 877.4987
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.9682
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD702.9163
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR873.8076
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 873.5799
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D742.4325
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR866.4467
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR854.4832
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD666.5080
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK84.2311
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.8772
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 708.0346
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 93.9450
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 84.6242
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.2384
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 731.0462
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR879.2125
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 876.0652
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0711
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.3948
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.2663
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 84.1877
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.6626
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.0931
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR864.9212
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 875.5126
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR878.3017
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR875.3843
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR874.7631
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR885.4068
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 872.1139
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.1848
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 722.9464
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 874.4603
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 1013.9488
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR873.5024
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD722.5567
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 886.3785
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 871.1306
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP1016.1465
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.4073
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR867.2071
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR842.8869
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 92.8207
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.3212
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.6605
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.8495
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000643.9022
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.6407
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.0533
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674727.9817
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000712.1489
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 91.5294
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 92.5636
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 954.3396
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR867.9777
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 86.1737
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 671.6493
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK80.6642
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000691.3558
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 92.1579
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000679.5150