Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD597.6540
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR892.7103
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 799.7407
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01962.5808
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011330.1111
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1399.6874
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000899.7583
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR908.3569
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR863.1785
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000791.8550
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000990.6221
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 792.3141
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.2144
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01122.6926
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01121.3927
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01122.8029
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.9757
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 120.6131
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01119.9096
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01122.0138
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 118.0014
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.7441
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 68.4802
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 102.3727
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01120.4844
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 119.9341
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01119.3348
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01122.2788
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01122.9468
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.9757
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 120.0893
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.7476
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.9757
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01120.4938
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01119.8901
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 119.4025
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'118.1418
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01122.0138
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01122.0138
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.7476
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01120.4434
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01120.3509
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01121.3131
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01120.7716
DK00095039481% SNR 01/04/2019 DKK0.01 121.7496
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01112.2050
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01111.3537
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'87.9044
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.9757
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01121.9294
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H120.6726
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01119.6977
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS119.1984
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H119.2489
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS119.1965
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H119.2734
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H117.7121
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 102.3727
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01122.9500
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01123.1946
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01121.8741
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01119.7919
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01900.5328
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000945.8141
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000982.2712
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 865.0237
FR00005712185.5% SNR OAT 04/29 EUR1 1256.2070
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332889.6916
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000876.1159
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 974.3652
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 899.0765
NL00105142461.25% SNR 15/01/2019 EUR1 931.0605
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.5587
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.4003
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.3093
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.1274
NO0010479066EIKA LIKVIDITET973.1419
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%101.3773
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.0000
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.3438
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.0769
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.3326
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.7426
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.8247
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.1111
NO0010628035HOLBERG OMF95.7681
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%98.7461
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.2083
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.4482
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.4578
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.3395
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.4790
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.2059
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.5859
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.5955
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.6895
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.5112
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6701
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7727
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1882
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.1514
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.0557
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.8617
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7824
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.0046
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.5810
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2493
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.4446
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6449
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.6669
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4539
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.4128
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.5080
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.0986
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8940
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%104.3544
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.1067
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6077
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.2649
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.3392
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%100.5660
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.8196
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.3096
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.4272
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4320
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.3262
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.0978
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4617
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2412
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.5442
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4298
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.3057
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.2982
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.2660
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.3562
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD90.4067
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.4935
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2182
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.0480
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.1009
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD95.1399
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.9930
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.5800
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.1625
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%97.1968
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.9779
NO0010733017DNB OMF955.4131
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.2207
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.8067
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.2224
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.3043
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5359
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.1544
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.4442
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.3497
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0966
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9226
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.3309
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.2280
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%92.7111
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.1109
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.8899
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.2089
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.3452
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.6121
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.6381
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY907.0900
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.0382
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD93.3323
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD96.6768
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.5719
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.5719
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN96.5720
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.2941
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.5443
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.8754
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.5303
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%96.2343
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.9173
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.2103
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.2786
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD96.7934
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD90.2015
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.1470
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.1900
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.0069
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN96.9931
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.8048
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.4918
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.8332
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.5986
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.4016
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1912
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN97.0410
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.6832
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.9811
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9928
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.1251
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0325
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.3801
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN97.0037
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.9929
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.6198
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.2526
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN94.6740
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN95.8828
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD95.7165
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2087
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.4206
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8580
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8888
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.8912
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.0046
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.0177
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.5720
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.7470
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN97.0262
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.9734
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.5929
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.8715
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.7769
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.5090
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.1320
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.0692
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.7290
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5247
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.5539
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.8116
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5037
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.6281
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.3589
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.3030
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.6232
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.2867
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.5221
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.7461
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN96.8715
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2446
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD94.7342
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.7113
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.4375
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.2931
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.1801
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.6342
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN95.7475
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.2447
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD94.0876
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.8048
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.5003
NO0010815624LILLESAND KOMM 1,06% CERT 365 05021997.8084
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.2865
NO0010817299VOLDA KOMM 1,08% CERT 365 01031997.7120
NO0010817307KVINNHERAD KOMM 1,08% CERT 365 28021997.7172
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.3887
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.9157
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.6380
NO0010819451ASKØY KOMM 1,108% CERT 364 15031997.6652
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.0679
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.8527
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN93.6520
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD94.7910
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.2667
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD93.5500
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.2191
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.0149
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.4483
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%95.4167
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.2967
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051997.4542
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.7032
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.2213
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD93.5934
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.6529
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.1634
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.3236
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.2179
NO0010831225GJØVIK KOMM 1,12% CERT 184 28021997.7559
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD85.6920
NO0010832249RANDABERG KOMM 1,16% CERT 181 14031997.7208
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.4150
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD93.6305
NO0010833312BUSKERUD FYLKE 1,125% CERT 092 27121896.9668
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD94.1456
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN92.2316
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD94.8813
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.1934
NO0010837404ULLENSAKER KOMM 1,284% CERT 092 22021997.9451
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.4395
NO0010838782ULLENSAKER KOMM 1,347% CERT 092 28021997.9753
NO0010839848STRANDA KOMM 1,435% CERT 091 18031997.9648
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'98.2672
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 89.6002
SE0009522923FRN 03/2019 SEK1000000'201287.7199
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 86.0398
US05252FAD242.05%-FR 27/05/20 USD250000763.9307
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 763.1143
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD735.8783
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 750.6768
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000786.4177
US298785GH301.875% SNR 15/03/2019 USD 792.9387
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000760.5872
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 762.9257
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000745.8313
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 745.2854
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 786.2505
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD791.9727
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 783.1966
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD742.5221
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 754.0004
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 790.0519
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26761.3656
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 766.8149
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 795.9406
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000762.5672
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 795.2177
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000749.4179
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000748.0177
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD768.4804
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD761.2936
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD745.2005
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD772.3065
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD787.1888
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD787.1888
US9128282D101.375% NTS 31/08/2023 USD 730.1089
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100805.0812
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 774.3982
US912828L9971.375% SNR 31/10/20 USD100 772.6054
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 794.9059
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 755.8115
US912828WY262.25% SNR 31/07/2021 USD100787.9593
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000767.2613
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD744.0927
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 730.7358
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 744.9831
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 769.0568
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 765.6805
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 989.9457
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR995.1970
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR1003.8848
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 1013.7067
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 101.3668
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.5716
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 945.4367
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 936.4451
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.1735
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 92.1231
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.8239
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 949.8851
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 104.6944
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.3532
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 782.9057
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 905.7576
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR908.0697
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR909.7541
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR904.9275
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR901.5651
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR900.7734
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK87.1247
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR910.4023
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR919.7849
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR910.6781
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR913.9047
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 914.9689
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.0653
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 906.9682
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 906.1723
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.9678
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD788.5257
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 898.1807
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR903.7470
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 903.9596
XS11255464540.375% GTD SNR 22/10/19 EUR903.7926
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 756.0878
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR901.7072
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578785.0059
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 885.3757
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR874.0228
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD735.6723
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK86.7192
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 885.5684
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 886.8189
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 779.7593
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR865.9377
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 87.4522
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 893.1620
XS12459437550.5% GTD 15/06/2020 EUR 890.0533
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 88.9767
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 888.6311
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 896.8491
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD765.7828
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 886.7272
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0595
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.5659
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 87.6389
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR889.7714
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR887.6693
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.7416
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR883.6840
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 887.5428
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR888.1832
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR889.6677
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR888.2169
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR888.3781
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 800.7813
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 890.6908
XS1344807265FRN GTD SNR MTN 01/2019 GBP1005.0313
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR882.6191
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR888.4098
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD794.5154
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 899.7583
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 887.8771
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP1004.6976
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 884.9744
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.0575
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR882.1999
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR877.6413
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR867.3524
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR865.4866
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.8738
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK87.4536
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK87.0365
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 756.6270
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR880.2486
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 85.5344
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 778.3097
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD785.1686
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000739.8724
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 784.2248
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.8944
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.0453
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 858.8904
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674792.8950
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000776.7258
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 858.6159
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 93.2415
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.9471
XS15661496361.5% SNR 15/02/2019 USD2000793.0875
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000971.7552
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR885.5841
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 900.6796
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD721.2073
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 88.5809
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.1761
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 748.6326
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP962.8362
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 83.8953
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD761.0320
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000095.0713
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000751.6799
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 92.0616
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 860.6784
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 93.6194
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.1756
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 94.2783
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR863.4971
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000973.5160
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 862.0789
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP989.6102
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP989.9334
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 827.0421
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 856.2654
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 72.7602