Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD573.2301
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR882.6015
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 782.7440
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01963.2772
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011318.5873
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1405.5723
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR895.3732
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR856.5483
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000789.1975
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000999.2614
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 783.4377
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.3503
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.7144
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01121.5517
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.5934
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 119.0133
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.8941
DK00020388271.5% CVD BDS 01/10/2040 DKK93.2984
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.4639
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 116.5302
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.1661
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 66.3157
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01119.2990
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 118.3461
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01118.4022
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01119.6437
DK00089311080.125% SNR 08/11/23 DKK0.01115.2181
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01121.3526
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.5934
DK00092949281% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.6937
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 119.3106
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01111.7934
DK0009299133FRN 07/2019 DKK0.01 '11F' 119.0081
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.1661
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.5934
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.8946
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 117.8646
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.4639
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.4621
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.1661
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01118.3474
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01120.3187
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01119.2984
DK00095039481% SNR 01/04/2019 DKK0.01 120.1661
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01112.7467
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.0193.2984
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'85.0243
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.5934
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 119.0908
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01120.5961
DK0009509713FRN 10/2021 EUR0.01 '32G' 880.0268
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H119.0762
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01118.6507
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS119.0948
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS117.6757
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H117.7427
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H116.1889
DK0009520520FRN SNR SEC MTN 01/2024 EUR878.5866
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 101.0732
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01121.7781
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01121.6515
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01120.3186
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01119.1110
DK00304298730.27% CVD BDS 10/10/22 EUR 851.1432
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01887.7874
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000931.6966
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000967.9817
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 857.2270
FR00005712185.5% SNR 25/04/29 EUR1'REGS1258.6651
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332877.6184
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000868.5446
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 977.2515
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.9669
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.7942
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS644.2771
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.1746
NO0010479066EIKA LIKVIDITET964.6693
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.5322
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.3133
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.7022
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.3198
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.2428
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.4548
NO0010628035HOLBERG OMF94.6913
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%99.7046
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.3937
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.2607
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.1916
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.5829
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.7203
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.1324
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.8232
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.8034
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%97.7831
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.3048
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9529
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9856
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1181
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.6308
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.4994
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD96.1247
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1097
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.3697
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.0384
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.3536
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.8849
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.5113
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.4871
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.8891
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.6950
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8071
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.4130
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD96.1227
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5263
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.1796
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.6004
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.4081
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.8466
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.6454
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.0795
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6853
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.5552
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.1430
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.9101
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5476
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD97.4016
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4338
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2951
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.5039
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.1809
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.3693
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD92.2985
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN94.6176
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.6967
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.3949
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.4884
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD94.6931
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.5141
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.4235
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD96.2215
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%98.4528
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN97.2746
NO0010733017DNB OMF941.5714
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.0406
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.1141
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.2071
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5098
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.5208
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.8386
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.7605
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.1110
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9340
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.3916
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.4279
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.1388
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.6849
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.7489
NO0010751977ASKØY KOMM 15/19 FRN97.1307
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.0606
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.2414
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.0019
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.4819
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY850.8013
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%91.8813
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD93.9383
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.0690
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.3345
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.3345
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.3466
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.6892
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.9845
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.8547
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.3014
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%96.5768
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.2942
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.1225
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.2275
NO0010765167FANA SPB BOLIGKREDIT AS 16/22 FRN C COVD96.9598
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD97.0159
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD91.6605
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.5111
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.0954
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.9066
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.2947
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1388
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN97.2938
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN97.2562
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.5146
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.4700
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1955
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN97.1179
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.4540
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD97.1901
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9706
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.8037
NO0010778434BJUGN KOMM 16/19 FRN97.1097
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.3251
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.8133
NO0010779382ÅLESUND KOMM 16/19 FRN96.9502
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.9002
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.8928
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.9487
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.0250
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN97.0250
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.2116
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD96.1541
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5657
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.4597
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2316
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.9423
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.3396
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3111
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.3144
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN97.2543
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN96.1076
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN97.3635
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.4844
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.4327
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.1044
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.7966
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.1151
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.1537
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.4076
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.8677
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5667
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.4931
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.8717
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9230
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.1027
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.0812
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD89.3369
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD94.9993
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.7203
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD96.0998
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.8723
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN96.8260
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6857
NO0010803984TØNSBERG KOMM 17/20 FRN95.6421
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.6280
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.0433
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.4274
NO0010807837EIENDOMSKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.9801
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.9473
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.6171
NO0010809411ULLENSAKER KOMM 17/20 FRN95.7952
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.6196
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.5275
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.6874
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.0787
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.5031
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.7582
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.4810
NO0010817299VOLDA KOMM 1,08% CERT 365 01031996.9601
NO0010817307KVINNHERAD KOMM 1,08% CERT 365 28021996.9641
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.7053
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.7841
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.8563
NO0010819451ASKØY KOMM 1,108% CERT 364 15031997.9777
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.1958
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.9233
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN94.6958
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.2749
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.6256
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.4982
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.1873
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.9976
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.6857
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%97.5141
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.5024
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051997.7933
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.2264
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.9882
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.1783
NO0010823982SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 18/22 FRN C COVD95.2235
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD94.4164
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.6788
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN95.6602
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.8969
NO0010830300RAUMA KOMM 18/20 FRN95.5468
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.3195
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.1748
NO0010831225GJØVIK KOMM 1,12% CERT 184 28021996.9641
NO0010831480TROMSØ KOMM 18/22 FRN94.0011
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD86.1546
NO0010832249RANDABERG KOMM 1,16% CERT 181 14031998.0322
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.4151
NO0010832587NOTODDEN KOMM 18/20 FRN95.6296
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD94.9586
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD95.1317
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN93.2595
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN94.5041
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.3912
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4773
NO0010837404ULLENSAKER KOMM 1,284% CERT 092 22021996.9881
NO0010837552GJØVIK KOMM 1,32% CERT 091 22021996.9881
NO0010837727MIDTRE GAULDAL KOM 1,37% CERT 091 22021996.9881
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.3889
NO0010838782ULLENSAKER KOMM 1,347% CERT 092 28021996.9641
NO0010839566DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18121998.1452
NO0010839822HOLMESTRAND KOMM 1,46% CERT 083 11031998.3351
NO0010839848STRANDA KOMM 1,435% CERT 091 18031998.2823
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD95.3003
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD84.2201
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.5411
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD94.3881
NO0010841638KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN100.6540
NO0010841893NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,50%93.3325
NO0010843261HARAM KOMM 1,166% CERT 089 15051997.7346
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'95.1397
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 86.7230
SE0009522923FRN 03/2019 SEK1000000'201284.7794
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 83.7561
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000 769.7273
US05252FAD242.05%-FR 27/05/20 USD250000762.1153
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 762.5519
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD736.7074
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 753.8582
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000783.8115
US298785GH301.875% SNR 15/03/2019 USD 789.2656
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000762.1659
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 762.8069
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000747.0742
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 747.8658
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 783.5271
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD788.3476
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 780.4518
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD745.2051
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 755.2279
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 787.8358
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26763.0282
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 768.9080
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000761.2768
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000754.8793
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000758.2990
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD759.3584
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD761.6913
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD746.3627
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD769.9776
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD784.3126
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD784.2342
US9128282D101.375% NTS 31/08/2023 USD 734.2710
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100802.1200
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 772.8957
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 792.1260
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 751.5001
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000765.9783
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD744.0330
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 731.8124
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 745.8580
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 770.5758
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 764.0011
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 979.6879
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR984.4100
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR994.5540
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 1005.4972
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.7850
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 932.0438
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 923.9661
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 100.1245
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 87.8914
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 100.0478
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 938.5566
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 102.7618
XS08240940893% SNR 22/05/2019 NOK10000 99.6033
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 780.8746
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 901.7566
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR896.2453
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR898.0642
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR893.3375
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR889.9304
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR889.4965
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK84.4367
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR899.0509
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR909.4317
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR897.5173
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR903.9194
XS1072393835FRN SNR SEC 05/24 EUR100000865.0718
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 905.1429
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.2602
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 894.6973
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 893.8981
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'97.1694
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD785.5465
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 888.7782
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR891.8235
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 891.8646
XS11255464540.375% GTD SNR 22/10/19 EUR891.8773
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 887.6245
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR890.1028
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 891.2605
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR881.3529
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD747.7143
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK85.2753
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 96.2839
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 874.4000
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 874.4135
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 776.3188
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR856.5803
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.2862
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 84.4384
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 880.8980
XS12459437550.5% GTD 15/06/2020 EUR 878.9301
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 86.1121
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 878.0564
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 887.6094
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD757.8347
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 876.0446
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.2353
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 93.2482
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 84.8881
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR879.1050
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR876.8335
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 96.7356
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR874.0750
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 876.8822
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR877.4273
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR879.0791
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR877.4606
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR875.9882
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 877.1571
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR870.8489
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR875.3702
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR 875.2024
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 873.5774
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.5242
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR871.6271
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR865.5750
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR859.4663
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR860.9302
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 95.1512
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK84.7294
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK84.2420
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 756.9757
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR870.8389
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 83.0568
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 775.1737
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD782.5669
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000741.0383
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 781.3970
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.8686
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.2201
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 870.2434
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000776.5958
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 869.8469
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 92.4203
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.9736
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000985.1180
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR873.9911
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 888.0733
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD723.4197
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 85.6001
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.1498
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 750.1717
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP976.4813
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 81.7556
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD760.4451
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000095.0166
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000751.1947
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.9231
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 852.8870
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 94.1968
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.8634
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 95.1931
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR856.8638
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000984.4980
XS18293267160.375% GTD SNR 30/05/23 EUR856.9916
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP999.8423
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP1002.1795
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 831.5263
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 853.5466
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 70.4604
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK92.9059
XS19377153052.625% GTD SNR 15/09/22 USD745.8221
XS19401272171.375% SNR 24/01/2022 NOK 94.7757