Norges Banks oppgjørssystem

Formålet med oppgjørssystemet er å fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet ved å gjøre opp betalinger mellom bankene raskt og sikkert.

Oppgjørssystemet skal oppfylle relevante internasjonale standarder og krav til samfunnskritisk infrastruktur.

Alle banker i Norge kan ha konto i Norges Bank. Betalinger gjøres opp med endelig virkning ved posteringer på bankenes kontoer. Dette gjelder alle typer betalinger for privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter, bankenes valutahandel og likviditetsoverføringer samt oppgjør for handel med verdipapirer og derivater. Bankene kan skaffe seg tilstrekkelig likviditet til betalingsoppgjørene i Norges Bank ved å låne med sikkerhet i verdipapirer. Renten på bankenes innskudd i Norges Bank er den sentrale renten ved utøvelsen av Norges Banks pengepolitikk (styringsrenten).

Rammevilkår, funksjoner og oppgaver (pdf, 225 kB)

Avtaler og regelverk

Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (Lovdata)

Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker 

Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker. Fra 1. januar 2019 (pdf)

Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO) - Sentrale motparter 

Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 13. oktober 2016
(Rundskriv 7/2016)

Prisar og gebyr i oppgjerssystemet til Noregs Bank for 2018
(Rundskriv 4/2017)

Prisar og gebyr i oppgjerssystemet til Noregs Bank for 2019
(Rundskriv 5/2018)

Kontohold for sentrale motparter i handel med finansielle instrumenter – kriterier for og vilkår ved konto i Norges Bank
(Rundskriv 2/2015)

Håndtering i Norges Banks oppgjørssystem av en deltaker som er satt under offentlig administrasjon eller konkursbehandling
(Rundskriv 5/2011)

For avtaler og retningslinjer for bankenes låneadgang i Norges Bank se siden Sikkerhet for bankenes lån

Spørsmål kan rettes til Enhet for interbankoppgjør, tlf. 22 31 60 78 eller e-post  nbo@norges-bank.no.

Publisert 15. mai 2018 10:00
Endret 18. juni 2018 15:51