Resultat F-innskudd

(12.februar 2018 15:59)

12. FEBRUAR 2018 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
12.02.2018 TIL 14.02.2018 

BUDVOLUM:               19250 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            3000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,49 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,47 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,48 PROSENT 

DET GIS 5 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

.