Resultat F-innskudd

(04.oktober 2018 15:56)

04. OKTOBER 2018 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
04.10.2018 TIL 10.10.2018 

BUDVOLUM:               15230 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            7000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,74 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,73 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,74 PROSENT 

DET GIS 51 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.