Resultat F-innskudd

(17.januar 2019 15:52)

17. JANUAR 2019 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
17.01.2019 TIL 23.01.2019 

BUDVOLUM:               32400 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            18500 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,74 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,73 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,74 PROSENT 

DET GIS 85 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.