Resultat F-innskudd

(11.mai 2018 16:04)

11. MAI 2018 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
11.05.2018 TIL 15.05.2018 

BUDVOLUM:               29050 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            18000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,49 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,46 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,49 PROSENT 

DET GIS 58 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.