Resultat F-innskudd

(15.august 2018 15:55)

Norsk
15. AUGUST 2018 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
15.08.2018 TIL 17.08.2018 

BUDVOLUM:               34050 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            27000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,49 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,48 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,49 PROSENT 

DET GIS 83 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.