Resultat F-lån

(17.oktober 2018 15:50)

17. OKTOBER 2018 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
17.10.2018 TIL 22.10.2018 

BUDVOLUM:               9120 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            6000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,77 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,77 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,77 PROSENT 

DET GIS 68 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie