Resultat F-lån

(11.januar 2019 14:52)

11. JANUAR 2019 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
15.01.2019 TIL 17.01.2019 

BUDVOLUM:               32800 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            13000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,77 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,76 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,77 PROSENT 

DET GIS 27 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie