Resultat F-lån

(22.mai 2018 15:59)

22. MAI 2018 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
22.05.2018 TIL 25.05.2018 

BUDVOLUM:               6600 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            5000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,53 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,51 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,51 PROSENT 

DET GIS 75 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie