Resultat F-lån

(15.februar 2018 16:00)

15. FEBRUAR 2018 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
15.02.2018 TIL 20.02.2018 

BUDVOLUM:               12725 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            12725 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,53 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,50 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,51 PROSENT 

DET GIS 100 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie