Styringsrenten

0,50%
Gjeldende fra
18.03.2016

Neste rentebeslutning offentliggjøres 15. mars.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

8 209 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

Error occured