Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2) og/eller avvikende vilkår*

Merk at dette ikke er en fullstendig auksjonskalender. For mer informasjon om F-lån med avvikende oppgjør, se Norges Bank rundskriv 5/2016

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 13.02.2018 15.02.2018   Skatt
F-lån 13.03.2018 15.03.2018   Skatt
F-lån 12.04.2018 16.04.2018   Skatt
F-lån 11.05.2018 15.05.2018   Skatt
F-lån 07.06.2018 11.06.2018   MVA
F-lån 13.09.2018 17.09.2018   Skatt
F-lån 08.10.2018 10.10.2018   MVA
F-lån 13.11.2018 15.11.2018   Skatt
F-lån 06.12.2018 10.12.2018   MVA

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året. Oppdatert kalender publiseres hver mandag og torsdag. Øvrige auksjoner vil ha oppgjør (t+0) og følge prognosen for strukturell likviditet.

Publisert 21. desember 2017 10:00