Auksjonskalender for F-lån med avvikende oppgjør (t+2)*

Merk at dette ikke er en fullstendig auksjonskalender. For mer informasjon om F-lån med avvikende oppgjør, se Norges Bank rundskriv 5/2016

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 13.11.2017 15.11.2017   Skatt
F-lån 07.12.2017 11.12.2017   MVA

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året. Oppdatert kalender publiseres hver mandag og torsdag. Øvrige auksjoner vil ha oppgjør (t+0) og følge prognosen for strukturell likviditet.

Publisert 24. mars 2017 14:50