Auksjonskalender for F-auksjoner med avvikende oppgjør (t+2) og/eller avvikende vilkår*

Merk at dette ikke er en fullstendig auksjonskalender. For mer informasjon om F-lån med avvikende oppgjør, se Norges Bank rundskriv 5/2016

Type auksjon Auksjonsdato Oppgjørsdato Forfallsdato Kommentar
F-lån 07.12.2017 11.12.2017   MVA
F-lån 29.12.2017 29.12.2017 02.01.2018 Årsslutt

* Med forbehold om endringer. Auksjonskalenderen er basert på årsprognosen for strukturell likviditet. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til prognosen. Auksjonskalenderen vil derfor kunne endres gjennom året. Oppdatert kalender publiseres hver mandag og torsdag. Øvrige auksjoner vil ha oppgjør (t+0) og følge prognosen for strukturell likviditet.

Publisert 17. november 2017 10:00