Om noteringen av islandske kroner

Noteringen av islandske kroner er midlertidig suspendert fra Norges Banks daglige noteringer av markedskurser. Siste notering for islandske kroner var 9. desember 2008.

Kursnoteringen gjenopptas så snart Den europeiske sentralbanken (ECB) gjenopptar noteringen av islandske kroner. Norges Bank vet ikke når kursnoteringen av islandske kroner vil bli gjenopptatt av ECB - og dermed også av Norges Bank.

Offisielle kurser fra den islandske sentralbanken

Kurser for sedler og kredittkort hos Landsbanki

Forklaring til kursbevegelser på islandske kroner høsten 2008:

På grunn av uroen i det internasjonale finansmarkedet var det 7.-8. oktober 2008 store kursbevegelser på islandske kroner. Det var tegn til at markedsaktørene i Island opererte med én kurs, mens det elektroniske handlesystemet Thomson Reuters viste en mye svakere kurs på islandske kroner. Den islandske sentralbanken måtte gi opp forsøket på å holde kursen stabil rundt 131 islandske kroner per euro.

Publisert 12. desember 2011 14:20