Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 21 (15. mai – 21. mai)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 15,6 milliarder kroner spot og solgte for netto 19,4 milliarder kroner på termin i uke 21. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 1,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 4,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 22,3 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 4,0 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 138,8 milliarder kroner.

Neste publisering: 31. mai 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 19 Uke 20 Uke 21
Spot -9,8 6,4 15,6
Termin 9,6 -8,6 -19,4
Swap 27,4 -34,5 138,8

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall