Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 16 (10. april – 16. april)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 2,2 milliarder kroner spot og solgte for netto 6,9 milliarder kroner på termin i uke 16. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 1,6 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 6,5 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 0,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 53,8 milliarder kroner.

Neste publisering: 26. april 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 14 Uke 15 Uke 16
Spot 4,6 -2,8 2,2
Termin 3,4 -4,8 -6,9
Swap -9,1 85,7 -53,8

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall