Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 41 (9. oktober – 15. oktober)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 3,3 milliarder kroner spot og solgte for netto 0,2 milliarder kroner på termin i uke 41. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 5,8 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 0,4 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,7 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 29,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 25. oktober 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 39 Uke 40 Uke 41
Spot 13,5 -3,8 3,3
Termin 1,7 -10,3 -0,2
Swap 231,8 196,0 -29,2

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall