Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 25 (12. juni – 18. juni)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 2,5 milliarder kroner spot og solgte for netto 1,6 milliarder kroner på termin i uke 25. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 6,1 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 4,4 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,6 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 60,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 28. juni 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 23 Uke 24 Uke 25
Spot 2,6 2,5 2,5
Termin 0,3 10,8 -1,6
Swap 141,5 100,2 -60,2

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall