Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 32 (7. august – 13. august)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 7,9 milliarder kroner spot og solgte for netto 7,1 milliarder kroner på termin i uke 32. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 1,6 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,4 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 6,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 170,7 milliarder kroner.

Neste publisering: 23. august 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 30 Uke 31 Uke 32
Spot 1,0 0,8 7,9
Termin -3,2 0,0 -7,1
Swap 230,9 168,7 170,7

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall