Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 12 (13. mars – 19. mars)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 6,7 milliarder kroner spot og solgte for netto 6,5 milliarder kroner på termin i uke 12. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 3,9 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 8,1 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,3 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 82,8 milliarder kroner.

Neste publisering: 29. mars 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 10 Uke 11 Uke 12
Spot -9,2 -12,4 6,7
Termin 7,7 10,1 -6,5
Swap 201,4 136,6 82,8

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall