Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 49 (4. desember – 10. desember)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 5,9 milliarder kroner spot og solgte for netto 2,3 milliarder kroner på termin i uke 49. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 0,4 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,1 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 4,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 161,3 milliarder kroner.

Neste publisering: 20. desember 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 47 Uke 48 Uke 49
Spot 3,4 -4,3 5,9
Termin -5,5 1,6 -2,3
Swap 71,5 99,0 161,3

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall