Seddel- og myntstatistikk

Tabellene publiseres i januar/februar. Årsrapporten beskriver Norges Banks rolle i kontantforsyningen og utviklingstrekk for kontanter i omløp. Rapporten publiseres normalt innen utgangen av juni hvert år.

Fra 2010 publiseres tabeller som tidligere ble publisert som vedlegg i Norges Banks årsberetning kun på nettsidene.

Endret 23. januar 2017 15:38

Arkiv årsrapport