50-øringen fjernet fra 1. mai 2012

1. mai 2012 opphørte 50-øringen å være tvungent betalingsmiddel. Det betyr at du ikke kan bruke 50-øringen ved kontante betalinger etter denne datoen.

50-øringen advers  50-øringen revers

Hvorfor trekkes 50-øringen tilbake?

Årsaken til at 50-øringen trekkes tilbake, er at den ikke lenger sirkulerer som en ordinær betalingsmynt. Den brukes i butikker for å gi igjen veksel, mens kundene i stor grad legger mynten til side i stedet for å bruke den ved senere betalinger. Dette betyr at Norges Bank må produsere et stort antall 50-øremynter selv om det i utgangspunktet er mer enn tilstrekkelig antall mynter i omløp. Årlig netto utgang fra Norges Bank har de siste årene vært mellom 15 og 22 millioner mynter.

Hvem har bestemt at 50-øringen skal trekkes tilbake?

Det er Norges Banks hovedstyre som har besluttet at 50-øringen ikke lenger skal være gyldig betalingsmiddel. Beslutningen ble tatt 16. mars 2011 etter at forslaget hadde vært på høring.

Hvor lenge kan jeg betale med 50-øringen i butikker?

50-øringen vil være tvungent betalingsmiddel og kunne brukes på ordinær måte fram til 1. mai 2012. Dersom du sitter på mange 50-øringer som du ikke ønsker å beholde, bør du bruke disse ved betalinger eller veksle dem inn hos din bankforbindelse innen denne datoen. Etter 1. mai 2012 er Norges Bank pliktig til å innløse 50-øringen i ytterligere 10 år, dvs. fram til 1. mai 2022.

Hvor mange 50-øringer er i omløp i dag?

Pr 31. mars 2012 var det nesten 370 millioner 50-øringer i sirkulasjon, noe som tilsvarer en pengeverdi på om lag 185 millioner kroner.

Hva kommer til å skje med avrundingsreglene ved kontante betalinger når 50-øringen fjernes?

Tilbaketrekkingen av 50-øringen medfører at øre-betegnelsen forsvinner på norske mynter 1. mai 2012. Oppgjør i kontanter skal etter denne dato avrundes til nærmeste hele krone.

Det er kun sluttoppgjøret i kontanter som skal avrundes. Priser i butikker vil av den grunn ikke bli endret når 50-øringen fjernes. En liter melk vil for eksempel fortsatt kunne koste kr 15,20. Kjøper du to liter melk, blir sluttsummen kr 30,40 og som kunde skal du da betale kr 30,- dersom du betaler med kontanter. Kjøper du tre liter melk blir imidlertid sluttsummen kr 45,60 og dermed avrundes kontantbeløpet til kr 46,-.

Vil prisene stige som følge av at man nå må avrunde til nærmeste krone isteden for nærmeste 50-øre?

Nei, avrunding av priser ved kontant betaling i seg selv påvirker ikke prisstigningen. Det er kun sluttbeløpet ved kontante betalinger som skal avrundes, og ikke prisen på den enkelte vare. Elektroniske betalinger påvirkes ikke av en myntinndragning.

Hvor kan jeg innløse 50-øringer etter 1. mai 2012?

Publikum kan henvende seg til Norges Bank i Oslo for innløsning. Publikum kan også henvende seg til sin lokale bank, men disse er ikke forpliktet til å ta i mot mynten etter 1. mai 2012. Se mer informasjon på siden Hvor kan tilbaketrukne sedler og mynter innløses.

Hva skjer med 50-øringene når disse trekkes tilbake?

50-øringer som kommer inn til Norges Bank vil bli destruert og metallet solgt på det åpne markedet og resirkulert.

Publisert 21. mars 2011 12:40
Endret 2. mai 2012 08:03

Bilder av 50-øringen