Regelverk - sedler og mynter

Et utvalg av lover og regler vedrørende sedler og mynter i Norge.

For regler om inn- og utførsel av kontanter, ta kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet

Publisert 21. juni 2006 12:46
Endret 10. juni 2015 09:29