Økt sikkerhet

En pengeseddel er et svært avansert grafisk produkt. Du skal kunne se og føle at ekte sedler er verdt langt mer enn papiret de er trykket på.

For at vi lett skal kunne skille mellom ekte og falske, inneholder norske sedler mange sikkerhetselementer. Noen er synlige, andre ikke.

Security features

100-kroneseddel utgave VIII, forside

Den nye seddelserien er enda sikrere enn tidligere serier. Derfor kan vi også i framtiden ha tillit til at sedlene våre er ekte – og verdifulle.

1 Vannmerke

Vannmerket i papiret blir synlig når du holder seddelen opp mot lyset. Vannmerket viser hodet på en lundefugl og valørtallet. Lundefuglmotivet benyttes på samtlige valører.

2 Sikkerhetstråd

Når du holder seddelen opp mot lyset, ser du sikkerhetstråden som en gjennomgående, mørk strek som er integrert i papiret.

3 Flytende ring

Nede til venstre på seddelen kan du se et rektangel med en ring. Når du beveger seddelen i ulike retninger, ser det ut som ringen flyter og du kan se et fargespill.

4 Ankerkjetting som løper

Til høyre på seddelen kan du se en ankerkjetting som er integrert i papiret. Når du vipper seddelen fram og tilbake, ser det ut som kjettingen beveger seg, eller løper ut.

Utfyllende informasjon om sikkerhetselementene og hvordan du kan sjekke at en seddel er ekte, vil bli lagt ut når de to første valørene utgis 30. mai 2017.

Publisert 22. november 2016 10:00
Endret 23. mai 2017 14:43
Nye sedler - slik sjekker du at sedlene er ekte