Regionalt nettverk - oppsummeringer fra Norges Bankhttp://www.norges-bank.no/RSS/Regionalt-nettverk---oppsummeringer-fra-Norges-Bank/nohttp://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2017/regionalt-nettverk-32017/Tue, 12 Sep 2017 08:00:00 GMT30819db9-1555-462c-99b4-cd8889c8ccf0Regionalt nettverk 3/2017http://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2017/regionalt-nettverk-22017/Tue, 13 Jun 2017 08:00:00 GMT2cdec267-979e-4c55-8a86-61ff4b1fe314Regionalt nettverk 2/2017http://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2017/regionalt-nettverk-april-2017/Fri, 28 Apr 2017 08:00:00 GMT1c4a92f0-affa-4601-a23a-3419f2704411Regionalt nettverk: Oppsummering fra ringerunde i april 2017I perioden 18.-20. april 2017 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok og 72 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Bedriftene ble spurt om utviklingen i produksjonen siden februar og om forventningene til produksjonsveksten fremover har endret seg.http://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2017/regionalt-nettverk-12017/Tue, 07 Mar 2017 09:00:00 GMTd36952ab-52c3-44eb-a424-73769fe84fa5Regionalt nettverk 1/2017http://www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/2016/Regionalt-nettverk-42016/Tue, 06 Dec 2016 09:00:00 GMT3f13e8ec-c85a-4754-91a8-92ff82bac5efRegionalt nettverk 4/2016