Pressemeldinger - Norges Bankhttp://www.norges-bank.no/RSS/Pressemeldinger---Norges-Bank/nohttp://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2017/2017-11-16-pressemelding2/Thu, 16 Nov 2017 14:00:00 GMT2cadb525-260e-450e-bef3-ce95989bbcdcNorges Bank følger FX Global CodeNorges Bank har påtegnet forpliktelsen til å følge prinsippene i FX Global Code. Norges Bank oppfordrer sine motparter til å gjøre det samme så snart de har forsikret seg om at egen praksis er i tråd med prinsippene i FX Global Code.http://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2017/2017-11-16-pressemelding/Thu, 16 Nov 2017 13:00:00 GMT7c4fc8a3-e40b-4add-988a-255c1e081cc6Norges Bank anbefaler å ta oljeaksjer ut av referanseindeksen for Statens pensjonsfond utlandNorges Bank foreslår i brev til Finansdepartementet i dag at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.http://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2017/2017-11-02-pressemelding/Thu, 02 Nov 2017 09:00:00 GMTb413cc47-43e1-450c-a00a-9e9174c04204Høy gjeld gjør det finansielle systemet sårbartNorske banker er solide, men høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye eiendomspriser gjør det finansielle systemet sårbart.http://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2017/2017-10-31-pressemelding/Tue, 31 Oct 2017 09:00:00 GMTcc2b9d87-36e3-4bda-890b-40c76a911191Valutatransaksjonar i november 2017Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 650 millionar kroner kvar dag i november 2017.http://www.norges-bank.no/Publisert/Pressemeldinger/2017/2017-10-26-pressemelding/Thu, 26 Oct 2017 08:00:00 GMT14b2d848-1073-415d-97fd-bdc5a73cc990Styringsrenten uendret på 0,50 prosentNorges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.