Brev og uttalelser fra Norges Bankhttp://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-09-15-brev/Fri, 15 Sep 2017 11:40:00 GMTbf881a77-c6ff-47a1-bd9d-a567f741d83aHøring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonslovenNorges Banks brev av 15. september 2017 til Barne- og likestillingsdepartementethttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-08-31-brev/Thu, 31 Aug 2017 05:50:00 GMT32531862-e15e-4ee2-96df-4f8f6d2e0e75Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdetNorges Banks brev av 21. august 2017 til Finansdepartementethttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-08-17-brev/Tue, 22 Aug 2017 11:55:00 GMTcfd13092-89c7-4396-bc1a-d4037c288fadHøringsuttalelse – utkast til regler tilsvarende det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) i norsk rett Norges Banks brev av 17. august 2017 til Finansdepartementethttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-07-31-brev/Tue, 01 Aug 2017 08:00:00 GMTd7fb0dc0-1b4c-4562-8022-271e2e2435a4Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfondNorges Banks brev av 31. juli 2017 til Finansdepartementethttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-06-29-brev/Thu, 29 Jun 2017 15:42:00 GMTe51acd21-898c-47a6-b430-d3b4677b21c6Høringssvar - utfyllende regler til CSDR mvNorges Banks brev av  29. juni 2017 til Finansdepartementet