Brev og uttalelser fra Norges Bankhttp://www.norges-bank.no/RSS/Brev-og-uttalelser-fra-Norges-Bank/nohttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-11-14-brev/Thu, 16 Nov 2017 15:50:00 GMTabc220e6-dac2-472a-af34-362a16a8c674Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utlandNorges Banks brev av 14. november 2017 til Finansdepartementethttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-10-26-brev/Thu, 26 Oct 2017 08:00:00 GMTb9c32ac1-3803-4881-8bac-6022d60454f9Høring av NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utlandNorges Banks brev av 26. oktober 2017 til Finansdepartementethttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-09-20-brev/Thu, 21 Sep 2017 08:00:00 GMTfb848f0a-19d1-4f53-9023-71cdea210941Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 2 prosent fra utgangen av 2017.http://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-09-15-brev/Fri, 15 Sep 2017 11:40:00 GMTbf881a77-c6ff-47a1-bd9d-a567f741d83aHøring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonslovenNorges Banks brev av 15. september 2017 til Barne- og likestillingsdepartementethttp://www.norges-bank.no/Publisert/Brev-og-uttalelser/2017/2017-08-31-brev/Thu, 31 Aug 2017 05:50:00 GMT32531862-e15e-4ee2-96df-4f8f6d2e0e75Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdetNorges Banks brev av 21. august 2017 til Finansdepartementet