Regionalt nettverk

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Arkiv 2003-2006

Mer om nettverket


,