Forskning

Forskning i Norges Bank omfatter teoretisk og empirisk forskning på problemstillinger knyttet til pengepolitiske spørsmål, finansielle markeder, formuesforvaltning og utvikling og bruk av makroøkonomiske modeller.

Forskere

Artikler

Working Papers

Forskningsseminar

Konferanser

ReFIT – review of flexible inflation targeting

Mer informasjon om forskning i Norges Bank finner du på våre engelske sider.

Norges Banks fond til økonomisk forsking

Norges Banks fond til økonomisk forskning gir støtte til økonomisk forsking, blant annet til forskeropphald i utlandet, til deltakelse på internasjonale konferanser for å presentere eget forskningsarbeid, og til å arrangere forskningskonferanser i Noreg. Søknadsfrist 1. mai hvert år.

Publisert 9. april 2008 15:52
Endret 30. mars 2016 09:01
Farooq Akram
Forskningsdirektør

Kontakt:

Tlf.: 22 31 66 92
E-post: farooq.akram@norges-bank.no

Konferanser