Nøkkeltall for statsgjelden

Tabellene viser utestående statsgjeld fordelt på ulike lån.

Nøkkeltall for statens utestående gjeld, årlig emisjonsvolum til markedet, rentebindingstid, rentebytteavtaler og anslag for låneopptak i statsobligasjoner. Se også resultater fra auksjoner.

Utestående statsobligasjoner

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010429913NGB 05/2019NST 47322.05.200822.05.20194,5081 0008 000
NO0010572878NGB 05/2021NST 47425.05.201025.05.20213,7580 0008 000
NO0010646813NGB 05/2023NST 47524.05.201224.05.20232,0056 0008 000
NO0010705536NGB 03/2024NST 47614.03.201414.03.20243,0045 0008 000
NO0010732555NGB 03/2025NST 47713.03.201513.03.20251,7539 0008 000
NO0010757925NGB 02/2026NST 47819.02.201619.02.20261,5040 0008 000
NO0010786288NGB 02/2027NST 47917.02.201717.02.20271,7524 0008 000
            365 00056 000

Utestående statskasseveksler

ISIN Lån Børsid. Lånets
datering
Forfalls-
dato
Kupong Utestående volum,
NOK mill.
Statens egenbeholdning,
NOK mill.
NO0010767171NTB 06/2017NST 3515.06.201621.06.2017023 0008 000
NO0010774516NTB 09/2017NST 3621.09.201620.09.2017022 0008 000
NO0010780984NTB 12/2017NST 3721.12.201620.12.2017021 0008 000
NO0010788458NTB 03/2018NST 3815.03.201721.03.2018017 0008 000
            83 00032 000

Nøkkeltall

Publisert 6. mars 2015 13:00