Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU0000WSCHA8FRN M/BKD 20/01/2041 AUD'A'518.2198
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD642.8058
BE00003233203.5% BDS 28/06/2017 EUR0.01867.0355
BE0002364363FRN M/BKD 07/2052 EUR 'A' 714.9538
DE00011046020% BDS 16/06/2017 EUR0.01 856.1120
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1346.4911
DE00011354652% BDS 04/01/2022 EUR0.01 915.4868
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168864.0464
DE000A168Y140% GTD NTS 07/12/2018 EUR10826.4064
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD775.4356
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000762.5779
DK00020312282% CVD BDS 01/10/2018 DKK 114.9362
DK00020318142% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01114.8225
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.9113
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01116.1892
DK00020329782% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01101.5715
DK0002033273FRN CVD BDS 07/2017 DKK0.01112.3791
DK00020338692% BDS 01/01/19 DKK0.01 114.4462
DK00020342482% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.6525
DK00063321682% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01114.7250
DK00063324082% CVD BDS 01/01/2018 DKK 114.5934
DK00063369042% NTS 01/04/20 DKK0.01 114.4561
DK00063402601% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01113.5260
DK00092863122% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.5808
DK00092867422% BDS 01/04/20 DKK0.01 116.0592
DK00092877162% CVD BDS 01/01/2020 DKK 116.9114
DK00092885242% CVD BDS 01/04/2023 DKK 118.5048
DK00092898453% CVD BDS 01/10/2044 DKK 108.7958
DK00092903482% CVD BDS 01/04/2024 DKK 114.1093
DK00092925592.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK105.5597
DK00092934412.5% NTS 01/10/47 DKK0.01 104.3666
DK00092940921% BDS 01/04/17 DKK0.01 113.6848
DK00092941751% BDS 01/04/17 DKK0.01 113.4593
DK00092942581% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01113.6515
DK00092943321% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01112.5739
DK00092944151% BDS 01/04/18 DKK0.01 112.4706
DK00092947611% NTS 01/04/20 DKK0.01 112.0063
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01112.1116
DK00092955781% BDS 01/01/18 DKK0.01 113.6181
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01101.2584
DK00093682014% CVD BDS 01/01/2018 DKK 116.1986
DK00093749512% BDS 01/10/17 DKK0.01 114.8722
DK00093788612% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.5291
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01113.8710
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01110.3555
DK00093860211% BDS 01/01/19 DKK0.01 112.8185
DK00095004151% BDS 01/10/19 DKK0.01 113.7178
DK00095028901% BDS 01/01/19 DKK0.01 112.3455
DK00095030051% BDS 01/01/21 DKK0.01 109.7150
DK00095033511% NTS 01/07/18 DKK0.01 112.6066
DK00095034351% BDS 01/07/19 DKK0.01 113.8377
DK00095035181% BDS 01/07/20 DKK0.01 111.0050
DK00095038641% BDS 01/04/18 DKK0.01 112.5739
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01113.7895
DK00095041692% FIXED BDS 01/10/47 DKK0.101.5455
DK00095048391% NTS 01/10/18 DKK0.01 112.0410
DK00095062971% NTS 01/10/20 EUR0.01 111.5986
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'111.7037
DK0009508665FRN CVD BDS 07/2019 SEK0.0187.4301
DK00095089051% NTS 01/04/17 DKK0.01 113.5251
DK00095090441% BDS 01/04/21 DKK0.01 112.2051
DK00095096301% BDS 01/07/21 DKK0.01 111.2182
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 111.8372
DK0009510729FRN CVD BDS 10/19 EUR0.01 831.8875
DK00095119661% BDS 01/04/18 DKK1000 112.5739
DK0009771446FRN CVD 01/2018 DKK0.01 112.7994
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 116.3085
DK00097833754% CVD BDS 01/01/2018 DKK 117.1219
DK00097865502% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.5898
DK00097880932% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01114.8722
DK00097909092% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01114.8303
DK00097910482% BDS 01/04/18 DKK0.01 114.7644
DK00097919802% BDS 01/07/17 DKK0.01 114.7318
DK00097920122% BDS 01/07/18 DKK0.01 114.1784
DK00097923682% BDS 01/01/18 DKK0.01 114.5279
DK00097925252% FIXED BDS01/01/20 DKK0.0115.0856
DK00097929542% BDS 01/10/18 DKK0.01 114.9439
DK00097953872% BDS 01/10/19 DKK0.01 115.7795
DK00097957003% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01107.3277
DK0009796518FRN GTD 10/2017 DKK0.01 112.6526
DK00097979120.4%-FRN 01/07/2017 DKK0.01112.4391
DK00099219424% BDS 15/11/2017 DKK0.01 119.8936
DK0030091301FRN CVD BDS 01/18 DKK10000 112.5402
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000110.2226
FI40000108483.375% BDS 15/04/20 EUR1000919.5380
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000950.8597
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000822.4165
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 888.1174
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 840.8677
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR816.8909
FR00131318770.5% BDS 25/05/2026 EUR1 750.0207
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 822.7739
LU11324145481% CVD BDS 01/01/19 EUR0.01831.2619
NL00104188101.75% BDS 15/07/2023 EUR1 918.7744
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.0390
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010313356DEN NORSKE STAT 06/17 4,25%103.1339
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS693.1005
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%108.7072
NO0010452287KFW BANKENGRUPPE 08/17 5,25%101.9241
NO0010464944SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/17 5,95% COVERED101.9010
NO0010479066EIKA LIKVIDITET968.5264
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.7973
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.2248
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%106.7869
NO0010503931DNB BOLIGKREDITT AS 09/17 FRN C COVD97.0054
NO0010508898KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 09/17 5,10%101.7958
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%101.2533
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%108.6937
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%103.8918
NO0010583941NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/17 4,05% COVD100.7091
NO0010583966SPB VEST BOLIGKREDIT AS 10/17 FRN C COVD97.3707
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD105.7052
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.5021
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%107.3460
NO0010598857DNB BOLIGKREDITT AS 11/17 ADJ C COVD101.2682
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD100.3638
NO0010610850DANSKE BANK A/S 11/17 ADJ C COVD97.1828
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.5959
NO0010622004TRØNDELAG BOMVEISELSKAP AS 11/19 4,85%105.3016
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.9212
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.7605
NO0010623945SPB SØR BOLIGKREDITT AS 11/17 FRN C COVD97.2583
NO0010623978HELGELAND BOLIGKREDI AS 11/17 FRN C COVD97.2354
NO0010623986SPB ØST BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2814
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN95.7514
NO0010628035HOLBERG OMF94.9761
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD101.3775
NO0010635071STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/17 FRN C COVD97.3058
NO0010635360MATERIELLSELSKAPET AS 12/22 4,25%99.2781
NO0010636574NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.2237
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.3515
NO0010645963HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.3712
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD96.8652
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%101.0166
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.2628
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.1437
NO0010648892EIKA BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.2586
NO0010651797LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK 12/17 FRN COVD96.9135
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.7928
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1082
NO0010659824VERD BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD92.3128
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD96.7560
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD96.7541
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD97.6304
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD96.1710
NO0010660988TRONDHEIM KOMM 12/17 FRN97.0777
NO0010661457SWEDBANK HYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.5344
NO0010661994SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.0989
NO0010662307KLP KOMMKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.4162
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.0632
NO0010662877MUNICIPALITY FINANCE PLC 12/17 FRN95.9029
NO0010663719ROGALAND FYLKE 12/17 FRN97.6262
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9652
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.9020
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.2920
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%98.9554
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.6999
NO0010667710REALKREDIT DANMARK A/S 12/17 FRN COVD97.2665
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.5810
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.7679
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.3230
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN96.9564
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN95.8599
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.9134
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.4564
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD90.6296
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.5252
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.4385
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD96.3826
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN96.3631
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.8364
NO0010675853EIENDOMSKREDITT AS 13/17 FRN C COVD91.9931
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.4275
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1023
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%100.1110
NO0010679657FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD96.4596
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6490
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.4666
NO0010682099SPB ØST BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.0310
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.0284
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.5241
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.6874
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD95.9150
NO0010690944HORDALAND FYLKE 13/17 FRN97.0153
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.3650
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD100.6656
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.3363
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.5786
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.6244
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9132
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.1728
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.6016
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.5308
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD95.3134
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD94.9551
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.4845
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.1088
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.5006
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD94.9839
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4326
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.5849
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%100.8315
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.3260
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.0894
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.9023
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD94.9160
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.3990
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.2021
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD95.6066
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%97.6966
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.9626
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.2448
NO0010720121NOTODDEN KOMM 14/17 FRN96.8550
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.0674
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD93.6867
NO0010722358ASKER KOMM 14/17 FRN97.0911
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.4574
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD94.7723
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN89.8448
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.2777
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN96.7350
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.6151
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.8665
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.6998
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN96.1030
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.4490
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.3542
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD93.2421
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.2457
NO0010731722FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/21 FRN C COVD92.1942
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.3466
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.1466
NO0010732639REALKREDIT DANMARK A/S 15/17 FRN COVD97.0398
NO0010733017DNB OMF942.7820
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN95.6586
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN95.6657
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN95.6657
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.8854
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN96.7698
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.3893
NO0010737224FRÆNA KOMM 15/17 FRN96.9145
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN95.7795
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD94.7878
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD94.8115
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN94.8413
NO0010741291SØR-TRØNDELAG FYLKE 15/17 FRN96.9640
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD84.9826
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%91.7964
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD94.9978
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%92.3211
NO0010745292SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/18 FRN C COVD96.4770
NO0010745300SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/19 FRN C COVD96.7644
NO0010745326SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/17 FRN C COVD97.2362
NO0010745334SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/20 FRN C COVD95.2623
NO0010745342SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/21 FRN C COVD93.3109
NO0010745425RÆLINGEN KOMM 15/17 FRN97.0524
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.3029
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%88.3587
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.4751
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.1972
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.5531
NO0010748916TROMS FYLKE 15/17 FRN97.2104
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.2895
NO0010752223BERGEN KOMM 15/17 FRN97.2476
NO0010752975AKERSHUS FYLKE 15/17 FRN97.0264
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.2764
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.0526
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.3597
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY891.1268
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%92.5696
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD96.8907
NO0010759673LEIKANGER KOMM 16/18 FRN96.2490
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.4826
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.5595
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.7430
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN98.0402
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%92.1397
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.2984
NO0010764152STAVANGER KOMM 1,18% CERT 364 28041798.0365
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.5944
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD95.6979
NO0010767155HORDALAND FYLKE 1,253% CERT 365 08061797.9493
NO0010767171DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21061798.9050
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN96.9466
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.0640
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN96.9850
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.2585
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.3604
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD95.7639
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.4876
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.7837
NO0010774516DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20091798.8060
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN95.8615
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.9083
NO0010775109NOTODDEN KOMM 16/21 1,81%93.1039
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.5799
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.6096
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9827
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.4869
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.9324
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN98.4986
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.7185
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.8512
NO0010778749MØRE OG ROMSDAL FY 1,34% CERT 365 16111797.3334
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.5707
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.3351
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.7030
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN96.5548
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN99.4679
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3974
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.1855
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.0522
NO0010786999SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/22 FRN C COVD95.7882
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.6046
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD84.9723
NO0010789621KRISTIANSUND KOMM 1,07% CERT 063 22051797.8390
SE00038830734.62% MTN 21/06/2017 SEK 91.6483
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 92.4452
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000745.9274
US11070TAA601.2% BDS 25/04/17 USD1000 782.0468
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'765.2687
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000765.8455
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 767.4923
US63253XAA722% MTN CVD 20/6/17 USD'REGS783.3921
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 762.4757
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 739.9105
US683234C5561.2% SNR 14/02/2018 USD5000777.8586
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 762.7436
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000735.7690
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD738.5979
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD740.1602
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD742.0201
US78011DAC831.2% GTD SNR 19/09/2018 USD760.6002
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 764.1010
US84650WAD832.3% CVD MTN 30/06/17 USD 762.1223
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 757.4798
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD764.5149
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 783.8832
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 757.3130
US912828L8150.875% NTS 15/10/18 USD100 777.1643
US912828PA231.875% TB 30/09/17 USD1000 806.0943
US912828RE271.5% NTS 31/08/18 USD 782.3393
US912828SM341% NTS 31/03/2017 USD100 799.2145
US912828SY710.625% BDS 31/05/17 USD1000796.5091
US912828TH300.875% NTS 31/07/2019 USD 770.2254
US912828TS940.625% NT 30/09/17 USD100 796.2216
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 794.7078
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 771.3645
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100774.9687
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 737.5126
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 724.0291
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 739.9832
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 748.2693
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS745.6414
USF2373UAD491.5% MTG 16/11/17 USD'REGS'777.4589
XS01603868754.75% SNR 15/10/18 GBP1000 1029.0335
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS831.0262
XS03198261854.5% SNR 12/08/2017 SEK 91.5040
XS03448639554.25% MTN 19/05/17 NOK10000100.9671
XS03905115085.25% MTN 02/10/2017 NOK 101.3944
XS04132857674.78% MTN 20/02/2019 NOK 101.7444
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 102.1060
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.1440
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 95.2960
XS05064357334% MTN 11/05/2017 NOK 100.7492
XS05179497483.625% MTN 22/06/2020 NOK 101.6498
XS05333389343.375% MTN 17/08/2017 NOK 99.7955
XS05488815552.625% SNR MTN 16/10/17 EUR860.0273
XS06864480193.5% 05/10/2018 NOK 99.8527
XS06946155753.75% SNR EMTN 31/10/18 NOK100.5393
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 105.9569
XS0769914218FR GTD SNR 04/17 GBP1000'43972.9062
XS07719208562.125% GMTN 12/4/17 USD1000785.9259
XS07726093592.25% NTS 10/05/17 USD'REGS768.2629
XS08007144291.875% GTD SNR 10/07/17 EUR852.7680
XS08129980362.125% MTN 09/08/17 NOK100098.6400
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 101.2379
XS0849016794FRN GTD SNR 10/17 SEK10000086.6330
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 776.7052
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD779.3440
XS08822382973% BDS 04/02/2020 NOK10000 100.0783
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 793.9247
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK98.0504
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144776.1360
XS09177072582% SNR MTN 17/04/20 USD1000749.3819
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD754.0287
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR844.7828
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 759.2929
XS09335818023.25% BDS 24/05/23 NOK10000103.3801
XS09353118362% NTS 24/05/2018 NOK10000 97.7363
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.3844
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000072.7980
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR845.0573
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 96.8833
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 851.0056
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140886.1235
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.8026
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 840.1426
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'94.9589
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD764.5660
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D703.0962
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR824.1681
XS11405444501.125% SNR 21/11/2017 USD 780.2020
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR812.8324
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS724.3725
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 94.0231
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 776.4933
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 968.7294
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 749.3661
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.2454
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 85.3305
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 87.8468
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 767.3308
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR815.4882
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 812.2207
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 94.4742
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 91.9333
XS12845572841.125% MTN 02/09/20 NOK100093.4521
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 87.0224
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 94.3279
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 95.7510
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR820.3246
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 811.4589
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR814.6266
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR811.6736
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR808.1563
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR821.3458
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.0731
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 762.3506
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 963.7254
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR809.4324
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000761.6766
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 825.0976
XS13531661081.5% SNR MTN 28/01/2019 USD759.5847
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 807.7281
XS1356949245FRN 02/2019 GBP100000'REGS'964.1000
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.2754
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR801.6384
XS13947534841% NTS 25/05/2021 NOK10000 92.9478
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK85.4703
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK84.4645
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR798.3838
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 84.4712
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000701.1039
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.2469
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000099.6186
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.7276
XS1550208810FRN 11/02/19 USD1000 761.7210
XS15553309991.5% SNR MTN 26/01/2024 NOK91.4986
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.3740
XS1565301071FRN 02/2022 SEK1000000 88.3908
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 930.6571