Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU0000WSCHA8FRN M/BKD 20/01/2041 AUD'A'503.6601
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD629.4961
BE00003324122.6% SNR 22/06/2024 EUR 940.9765
DE00011046440% BDS 15/06/2018 EUR0.01 873.0365
DE00011046850% SNR 14/06/2019 EUR0.01 859.4414
DE00011350446.5% BDS 04/07/2027 EUR0.011289.8522
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1297.4023
DE00011354652% BDS 04/01/2022 EUR0.01 925.0558
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168872.0940
DE000A168Y140% GTD NTS 07/12/2018 EUR10836.3170
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD731.0780
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000709.0073
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01116.6978
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.6113
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.8884
DK00020329782% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01103.4633
DK00020338692% BDS 01/01/19 DKK0.01 116.7942
DK00046023071% PFBRF 01/04/2018 DKK0.01115.7939
DK0004605672FRN 07/2021 DKK0.01 '12F' 113.6870
DK00063321682% SNR SEC 01/10/17 DKK0.01116.5156
DK00063324082% SNR SEC 01/01/18 DKK0.01116.5098
DK00092875592% CVD BDS 01/01/18 DKK0.01116.7231
DK00092877162% SNR SEC 01/01/20 DKK0.01119.0342
DK00092903482% CVD BDS 01/04/2024 DKK 118.8368
DK00092943321% SNR 01/04/18 DKK0.01'10F115.6337
DK00092944151% BDS 01/04/18 DKK0.01 115.5218
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01113.4153
DK00093682014% CVD BDS 01/01/18 DKK0.01118.9248
DK00093749512% SNR 01/10/17 DKK0.01'321116.4978
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01114.5931
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01114.4886
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01114.6225
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01113.5934
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01115.7531
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01113.3136
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01113.8114
DK00095030051% CVD BDS 01/01/21 DKK0.01111.3690
DK00095033511% NTS 01/07/18 DKK0.01 115.7304
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01114.6175
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01115.5640
DK00095038641% SNR 01/04/2018 DKK0.01 115.6337
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01114.5240
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01103.3579
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK104.0413
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01114.3359
DK00095062971% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01113.9033
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'114.6664
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'114.5522
DK0009508665FRN CVD BDS 07/2019 SEK0.0188.2905
DK00095090441% BDS 01/04/21 DKK0.01 113.4958
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01113.2382
DK00095100590.45%-FRN 01/04/19 DKK0.01 112.6101
DK0009510729FRN CVD BDS 10/19 EUR0.01 842.1180
DK00095119661% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01115.6337
DK0009766016FRN 01/2018 DKK1000 114.3538
DK0009771446FRN CVD 01/2018 DKK0.01 114.3538
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 118.9711
DK00097910482% SNR SEC 01/04/18 DKK0.01116.7540
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01116.3898
DK00097923682% GTD 01/01/2018 DKK0.01 116.7927
DK00097925252% FIXED BDS01/01/20 DKK0.0117.6660
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01116.7088
DK00097953872% BDS 01/10/19 DKK0.01 118.7972
DK00097989932.5% GTD 01/10/2047 DKK 106.4962
DK00099219424% BDS 15/11/2017 DKK0.01 121.5367
DK0030091301FRN 01/2018 DKK10000'002-D'114.2896
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000112.1409
EU000A1G0BP21.375% GTD SNR 07/06/21 EUR861.4095
EU000A1G0DQ60.375% GTD SNR 11/10/24 EUR781.9707
FI40000108483.375% BDS 15/04/20 EUR1000918.1216
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000834.1455
FR00105174174.25% SNR 25/10/2017 EUR1 886.0491
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 886.2957
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332832.7301
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 853.1235
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR831.9124
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 836.1784
NL00104188101.75% BDS 15/07/2023 EUR1 915.9623
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0646
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C90.8626
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS699.5159
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.5463
NO0010441454SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/18 5,95% COVERED101.3620
NO0010464944SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/17 5,95% COVERED102.5588
NO0010479066EIKA LIKVIDITET972.8109
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%101.4773
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.2943
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%102.6187
NO0010503931DNB BOLIGKREDITT AS 09/17 FRN C COVD97.0669
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%99.3183
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.5123
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.3667
NO0010583966SPB VEST BOLIGKREDIT AS 10/17 FRN C COVD97.2877
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD102.9695
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%101.1620
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.4569
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD100.9270
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.6194
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.4089
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.5260
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.8303
NO0010623945SPB SØR BOLIGKREDITT AS 11/17 FRN C COVD97.2251
NO0010623978HELGELAND BOLIGKREDI AS 11/17 FRN C COVD97.2590
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN95.7860
NO0010628035HOLBERG OMF95.5210
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.0889
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%100.1972
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.2630
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.8474
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.3556
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.4123
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.2263
NO0010651797LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK 12/17 FRN COVD97.1400
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.8255
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1653
NO0010659824VERD BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD92.2511
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD97.0405
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD96.3115
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD97.6035
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.2284
NO0010660988TRONDHEIM KOMM 12/17 FRN97.0460
NO0010661457SWEDBANK HYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.1468
NO0010662307KLP KOMMKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.2328
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1616
NO0010662877MUNICIPALITY FINANCE PLC 12/17 FRN96.0571
NO0010663719ROGALAND FYLKE 12/17 FRN97.1737
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1807
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.1805
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.2704
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.3356
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.7032
NO0010667710REALKREDIT DANMARK A/S 12/17 FRN COVD97.0794
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2139
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8748
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.5554
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN97.0056
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN95.9944
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0052
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.3999
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.6006
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.1340
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD95.8729
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.4659
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.4127
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN96.9430
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN93.6094
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1065
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1914
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.0143
NO0010679657FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD97.5264
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.8493
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.5838
NO0010682099SPB ØST BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.0156
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.1334
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.1762
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.8496
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.0239
NO0010690944HORDALAND FYLKE 13/17 FRN97.0216
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN95.8142
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.3772
NO0010693047TROMSØ KOMM 13/17 FRN96.9319
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7136
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.3850
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.7520
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5610
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.1241
NO0010700743TROMSØ KOMM 14/18 FRN96.9404
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.7467
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.7510
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.6458
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD95.1627
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.7392
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.0859
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.0303
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.8968
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD94.9183
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.7114
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.3611
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.7273
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.9792
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.8283
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.0592
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.3468
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.1073
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3241
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD96.1189
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%98.4320
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.1020
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.4582
NO0010720121NOTODDEN KOMM 14/17 FRN97.3329
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.1304
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD93.8655
NO0010722358ASKER KOMM 14/17 FRN96.6735
NO0010723406AKERSHUS FYLKE 14/17 FRN97.3426
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.9120
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN95.9530
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.1511
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.0165
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.3717
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN96.9091
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.3497
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.3870
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.6702
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.6663
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.5920
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.9909
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7157
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.5748
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.9808
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.3560
NO0010732639REALKREDIT DANMARK A/S 15/17 FRN COVD97.0312
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN95.7418
NO0010733017DNB OMF950.6607
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN95.8333
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN95.8393
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN95.8393
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.5421
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN96.9086
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.6521
NO0010737224FRÆNA KOMM 15/17 FRN97.0584
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN95.9344
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.5212
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.3414
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.0117
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD85.1382
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%92.5779
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.4727
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%93.1180
NO0010745292SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/18 FRN C COVD96.1452
NO0010745300SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/19 FRN C COVD97.0977
NO0010745334SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/20 FRN C COVD95.7289
NO0010745342SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/21 FRN C COVD93.1964
NO0010745425RÆLINGEN KOMM 15/17 FRN97.5313
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.0034
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%89.1553
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%89.2690
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.5609
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN95.8933
NO0010748916TROMS FYLKE 15/17 FRN97.2808
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.3669
NO0010752223BERGEN KOMM 15/17 FRN97.2790
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%92.4712
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.4061
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.7121
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD95.9752
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY902.3425
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%92.8090
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.2280
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.4139
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.4139
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.5416
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.0887
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.6635
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.5189
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%92.8211
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.9876
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.3553
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.4624
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD96.8046
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN97.0682
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.1723
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN97.0971
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD87.4684
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.1310
NO0010770449ØSTRE TOTEN KOMM 1,243% CERT 365 18081798.1154
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.2381
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.0942
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD94.9421
NO0010774516DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20091798.9357
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN95.9998
NO0010774821ENEBAKK KOMM 1,26% CERT 365 19091798.0186
NO0010775034SANDE KOMM 16/19 FRN96.1260
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.0580
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.7499
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4838
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0916
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8748
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.9663
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.7697
NO0010777154HARAM KOMM 1,33% CERT 304 21081798.1896
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1862
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1828
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.5286
NO0010778749MØRE OG ROMSDAL FY 1,34% CERT 365 16111797.8620
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.6016
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5824
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.1965
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.8367
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.6518
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN95.8439
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.1385
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD95.5174
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6034
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.2119
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0060
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.1686
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.1399
NO0010786999SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/22 FRN C COVD96.2859
NO0010787203FROGN KOMM 1,15% CERT 181 22081798.0118
NO0010788250SØR-TRØNDELAG FYLKE 17/22 FRN95.1766
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN95.9003
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.7503
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN95.8235
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.3025
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.1725
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.8565
NO0010790603SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/23 FRN C COVD95.5825
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.6616
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN95.6998
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.6553
NO0010792526SKEDSMO KOMM 0,97% CERT 092 04081796.9563
NO0010792864SØR-TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.1678
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.2031
NO0010793425HAMAR KOMM 0,977% CERT 091 14081797.8709
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.9050
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6043
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.4557
NO0010795545ULLENSAKER KOMM 0,94% CERT 092 29081797.7842
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.4757
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.2112
NO0010798309HAMMERFEST KOMM 1,07% CERT 094 18091797.8384
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD84.8360
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 93.1734
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000699.3544
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'715.1007
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000722.2281
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 718.5352
US63253WAG692.125% MTN 09/09/2019 USD 721.0046
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 721.0046
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 702.4504
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 713.5807
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000694.1399
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD700.5667
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD696.8517
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD698.8042
US78011DAC831.2% GTD SNR 19/09/2018 USD715.9935
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 719.9922
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 710.9451
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD715.8322
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 691.8832
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 733.6450
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 711.1728
US912828PA231.875% TB 30/09/17 USD1000 750.8275
US912828TS940.625% NT 30/09/17 USD100 746.1164
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 744.7287
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 723.5255
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100735.8269
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 714.0294
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 700.6870
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 683.6029
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 703.5394
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 706.4568
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS695.8057
USF2373UAD491.5% MTG 16/11/17 USD'REGS'728.3802
XS01603868754.75% SNR 15/10/18 GBP1000 1009.4983
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS812.6819
XS03198261854.5% SNR 12/08/2017 SEK 92.2241
XS03905115085.25% MTN 02/10/2017 NOK 101.8865
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 102.5615
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 102.6394
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 918.3457
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 104.9703
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 96.2929
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 101.6196
XS05333389343.375% MTN 17/08/2017 NOK 100.1933
XS05488815552.625% SNR MTN 16/10/17 EUR872.0033
XS06864480193.5% 05/10/2018 NOK 100.4162
XS06946155753.75% SNR EMTN 31/10/18 NOK101.1010
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 106.9266
XS08129980362.125% MTN 09/08/17 NOK100099.0025
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 98.9170
XS0849016794FRN GTD SNR 10/17 SEK10000087.3090
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG711.7386
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 731.1120
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD733.8632
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 100.8450
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 746.8822
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK98.6956
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144731.2484
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD721.9617
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR866.1975
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 728.7010
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000101.3202
XS09353118362% NTS 24/05/2018 NOK10000 98.2659
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.5288
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000073.3881
XS09931547481.25% SNR 13/11/2018 EUR 855.3868
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR858.8076
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 96.9857
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR852.5733
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 852.7907
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140888.1524
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.8924
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 846.8098
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.4722
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD721.0869
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D713.8598
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR837.7001
XS11405444501.125% SNR 21/11/2017 USD 734.0907
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR824.2706
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS695.9896
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK88.0959
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.7567
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 731.7707
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 838.3155
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 937.9281
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 703.0411
XS1224002474 .275% GTD SNR CVD 4/22 EUR813.0346
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 93.9836
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 86.7480
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 88.1813
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 728.8823
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR824.4338
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 825.1892
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 95.0025
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 92.6945
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK94.3601
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 87.9699
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 94.4642
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 95.7783
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR835.9540
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 824.7883
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR828.1461
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR825.8043
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR822.0308
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR834.3975
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 819.9483
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.1380
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 718.4248
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 942.2221
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR822.0619
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000712.8712
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 836.1426
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 820.4026
XS1356949245FRN 02/2019 GBP100000'REGS'944.3018
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3238
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR814.4710
XS13796306080.2% GTD SNR 16/03/2021 EUR815.4904
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 92.7342
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK86.2864
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK86.0411
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR810.2329
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 85.3795
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000667.6674
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.7951
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000099.3498
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9577
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674716.3168
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 93.0496
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.0313
XS1565301071FRN 02/2022 SEK1000000 89.4651
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 915.5874
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR815.1579
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 89.1177
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 702.5345
XS1612956638FRN SNR MTN 05/20 GBP100000940.8422
XS1616919095FRN GTD SNR 05/20 GBP100000939.8979