Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD610.9687
BE00003324122.6% SNR 22/06/2024 EUR0.01977.4591
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011305.1346
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1351.9382
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168901.0702
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000881.2144
DE000EAA05T60% BDS 12/06/20 EUR100000 853.5721
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD723.4034
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000695.5448
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01120.5332
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.0857
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01122.7315
DK0002033430FRN 07/2018 DKK0.01 117.8645
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01120.5137
DK00063422091% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01119.0415
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01124.3375
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.3600
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.1140
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.4470
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.5530
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.5460
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.2280
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01116.6100
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.2831
DK00095030051% CVD BDS 01/01/21 DKK0.01118.8752
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01118.1939
DK00095038641% SNR 01/04/2018 DKK0.01 119.0165
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.0878
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK109.0895
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'117.8857
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 88.9679
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.3379
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 117.4052
DK00095119661% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01119.0165
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01117.2803
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 116.7669
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 119.3540
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 122.8506
DK00097910482% SNR SEC 01/04/18 DKK0.01120.2131
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01120.1842
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01120.2961
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01120.5332
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.3672
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000118.1619
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000953.1466
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000963.8517
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000876.2549
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 913.1295
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332859.3312
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 889.8248
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR857.5056
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 877.8816
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.8616
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C91.6572
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.4089
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%105.0468
NO0010479066EIKA LIKVIDITET964.4195
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.0104
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.2624
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.2538
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.1833
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%106.0053
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.2659
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.6981
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%99.9567
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%105.0618
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD101.7180
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3832
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%102.3116
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3019
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.5489
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.8843
NO0010628035HOLBERG OMF94.8230
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.6204
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%93.3654
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.1321
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.5106
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.8421
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.1475
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.0142
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.5594
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9678
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD97.0335
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.2214
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.3582
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1749
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.0922
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0006
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.6081
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.9265
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0905
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2503
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN97.1165
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN96.1597
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8927
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.2038
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.1534
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1018
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.7804
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.0892
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN94.8944
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.3097
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN97.0009
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.6909
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1467
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1879
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.7757
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6733
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.6871
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.1319
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1070
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD97.1158
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.9787
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.0987
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7948
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6968
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.6001
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.4638
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.0597
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.5860
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2104
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.6970
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD96.5162
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.6345
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.0213
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.7762
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%106.5986
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.4540
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4699
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.5429
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.9468
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%102.4099
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.9127
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.4380
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2578
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.3883
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.1094
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4560
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD96.7854
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%97.0186
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2482
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.5683
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.0203
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD95.1166
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.6150
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.0699
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.9514
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.3401
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.5906
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.3528
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN97.0568
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.1635
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.5803
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD93.9770
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.7278
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.6732
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.0461
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.4568
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.2372
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.0053
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.0365
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN95.8491
NO0010733017DNB OMF943.4421
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9573
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.9609
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.9609
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN95.1462
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN97.0409
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.2719
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0188
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.6506
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD96.3641
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.9303
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.2602
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.1480
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.6197
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.5340
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.3492
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0465
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7650
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.0250
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.0132
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.6895
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.3186
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.3409
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.6908
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD95.8146
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.0102
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.1653
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.5211
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD97.3365
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY903.5845
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.5664
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.2179
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.3428
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.3428
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.1457
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.0329
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.7685
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN96.8787
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%93.6958
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.0088
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.0485
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.3122
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD96.3119
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN97.1100
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.1635
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN97.1197
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.2632
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD95.8292
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.7025
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.4962
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.0722
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.0040
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD94.8795
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.0477
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.1381
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.0554
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.8244
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.7653
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1810
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8549
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.8958
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.9470
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1036
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2098
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.7757
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9812
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5933
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.0181
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.0339
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.2792
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.8690
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.6695
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.0212
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3316
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%95.1799
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1257
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN94.9280
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.9349
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.3003
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN95.8954
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.9282
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN95.8385
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.8211
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.8913
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.9756
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.4752
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9742
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.7186
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN95.7283
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.7910
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.6945
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.2174
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5246
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7050
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.6077
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.6058
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.1669
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD94.3560
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.8359
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.4541
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.9423
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.7159
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.1344
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.3690
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.3205
NO0010805914ARENDAL KOMM 1,03% CERT 210 12041897.7184
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.7309
NO0010806375RÆLINGEN KOMM 1,08% CERT 181 20031897.8560
NO0010806516ASKIM KOMM 1,10% CERT 181 21031897.8717
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.1755
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.4165
NO0010808785SANDNES KOMM 1,10% CERT 151 19031897.8790
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.3035
NO0010809544MELHUS KOMM 1,103% CERT 092 30011896.9769
NO0010809726TROMSØ KOMM 1,104% CERT 091 02021896.9670
NO0010809742ORKDAL KOMM 1,104% CERT 092 02021896.9670
NO0010810344STORD KOMM 1,057% CERT 091 12021897.9589
NO0010810880SKEDSMO KOMM 1,043% CERT 092 20021897.9190
NO0010811078LØRENSKOG KOMM 1,014% CERT 092 23021897.8809
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.4189
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.6196
NO0010813819KRISTIANSUND KOMM 0,777% CERT 059 08031897.6059
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD84.0087
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.2143
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'102.3728
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 92.6838
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000678.4401
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 685.4454
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'697.0471
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000703.2135
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 698.3692
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 700.3001
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 680.2053
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 712.6037
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000687.5963
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD682.2030
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD678.1235
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD681.7788
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 703.6816
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 698.1167
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD697.2097
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 662.5605
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 716.4760
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 694.8938
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 710.6320
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 704.1063
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 702.5713
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000735.3429
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 673.1716
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 703.3225
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 690.8456
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100706.5176
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 684.9166
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 677.2177
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 664.2675
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 680.6445
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 702.5266
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS679.7528
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS849.8451
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 103.0183
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 103.3483
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 930.7240
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.5307
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 96.8690
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.2630
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000959.2709
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.6916
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 103.1675
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.5428
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG692.6602
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 722.3326
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 887.8417
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD720.7541
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 101.6209
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 734.3093
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK99.1201
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144717.6050
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD709.1889
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 715.8155
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000101.9397
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.6992
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 99.2011
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000074.8935
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR889.0909
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 97.0698
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR880.2618
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 883.6185
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.9525
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 874.7285
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 872.7485
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.9441
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD699.9183
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR868.5084
XS11132127210.375% CVD BDS 26/08/19 EUR868.5395
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D737.3070
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR860.0665
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR854.2355
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS670.5097
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK88.8442
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 96.4343
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 718.6556
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 868.2669
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 686.3411
XS1224002474 .275% GTD SNR CVD 4/22 EUR843.3142
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.8340
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 88.5781
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 89.1496
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 719.1930
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR873.7919
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 870.3935
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0153
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.8616
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.6800
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 88.6633
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.5531
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.1598
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR858.8030
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 870.3568
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR872.6240
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR870.4172
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR868.1835
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR879.5082
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 865.9086
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.1579
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 711.9372
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 869.3642
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 1002.5957
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR868.0337
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD711.5765
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 881.5310
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 866.0343
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP994.0212
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.2863
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR843.4894
XS13796306080.2% GTD SNR 16/03/2021 EUR845.9813
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR838.8873
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 93.2918
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK87.2230
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK86.4271
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR839.9842
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 86.4202
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000640.6636
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.9821
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9781
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674700.8478
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000704.2688
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 93.6116
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.4475
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 947.9070
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR842.5504
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 89.6937
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 687.3931
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK83.9546
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000685.8972
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.5997