Styringsrenten

0,50%
Gjeldende fra
18.03.2016

Neste rentebeslutning offentliggjøres 25. januar.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

8 444 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

Error occured