Styringsrenten

0,50%
Gjeldende fra
18.03.2016

Neste rentebeslutning offentliggjøres 4. mai.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

7 955 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

Error occured